Ondersteuning en gebruikstips voor zorgprofessionals

Ondersteuning voor beheerders van digitale toegang

Probleem bij activatie: het OEPS scherm

Uitgeven nieuwe digitale sleutel bij nieuwe telefoon

Ondersteuning voor gebruikers van de Telelock Toegang App

Veel gestelde vragen bij gebruik van de Telelock App

Nee, de digitale sleutel staat in de applicatie zelf. De deur wordt geopend door een draadloze (BLE) verbinding tussen de smartphone en het Telelock slot. Hiervoor heeft u geen internet verbinding nodig.

Indien u niet bij binnen het bereik van het slot staat ziet u verder niets op uw scherm van uw smartphone. Er zijn geen knoppen zichtbaar om een slot te bedienen. Om te controleren of de sleutelcode goed is toegevoegd en geactiveerd klikt u op de drie horizontale streepjes links boven. Zodra u op de drie horizontale streepjes heeft geklikt komt er een menu tevoorschijn. Klik in het menu op "Mijn sleutels". In het menu "Mijn sleutels" ziet u de sleutel (s) waar u toegang tot heeft.

Bij een nieuw slot kan het zijn dat de sleutellijst niet is bijgewerkt. Ga naar het menu (klik op de drie liggende streepjes links boven), klik op "vernieuw sleutels". Heeft u een geldige sleutel en bent u in de buurt van een Telelock slot, maar u ziet de knoppen "Open" en "Dicht" niet; controleer dan of uw Bluetooth aan staat en of uw Locatie aanstaat.

Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt uw digitale sleutel altijd geactiveerd met een éénmalige activatiecode. Als u een nieuwe telefoon krijgt vraag dan aan uw beheerder of teamleider of de beheerder u een nieuwe sleutel kan opsturen. U kunt de digitale sleutel weer via de mail activeren. Als u al eerder een sleutel heeft gebruikt hoeft u geen wachtwoord of pincode aan te maken.

Zorgmedewerker digitale sleutels - Servicevragen dagelijks gebruik

Ververs eerst uw sleutels. Controleer of bluetooth en locatievoorziening aan staat. U kunt ook uw smartphone opnieuw opstarten en probeer het dan opnieuw.

Start uw smartphone opnieuw op en kijk of u de foutmelding opnieuw krijgt. Neem anders contact op met Telelock.

Als u de Toegang App opnieuw heeft geïnstalleerd, moet u met een nieuwe activatiecode uw digitale sleutelbos opnieuw activeren. Als u dat heeft gedaan moet u in de App de sleutels verversen om uw sleutels weer te kunnen zien. Als u dan nog steeds geen sleutels ziet, is de installatie waarschijnlijk niet goed afgerond. Probeer opnieuw om uw digitale sleutels te activeren en rond het hele proces af.

Als u een nieuwe Telefoon heeft, moet u de Toegang App opnieuw downloaden en met een nieuwe activatiecode uw digitale sleutelbos opnieuw activeren. Als u dat heeft gedaan moet u in de App de sleutels verversen om uw sleutels weer te kunnen zien. Als u dan nog steeds geen sleutels ziet, is de installatie waarschijnlijk niet goed afgerond. Probeer opnieuw om uw digitale sleutels te activeren en rond het hele proces af.

U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen op www.mijntelelock.nl. Kies de optie “wachtwoord vergeten”. In uw account op “mijntelelock” kunt u ook een nieuwe pincode invoeren (als u die vergeten bent).

De pincode is een code die de bewoner die het slot gebruikt als extra zekerheid verplicht kan stellen. De gebruiker van digitale sleutels moet dan eerst een pincode invoeren voordat de deur met de App kan worden geopend. Degene die de digitale sleutels gebruikt kiest zelf een persoonlijke pincode tijdens het activeren van de digitale sleutel op de smartphone.

De cliënt kan bij Telelock kiezen voor eigen gebruik van digitale sleutels. De cliënt kan zo zelf sleutels uitgeven aan mantelzorgers, de hulp of een (extra) zorgorganisatie.

De cliënt kan bij Telelock kiezen voor eigen gebruik van digitale sleutels. De cliënt kan zo zelf sleutels uitgeven aan mantelzorgers, de hulp of een (extra) zorgorganisatie.

Telelock is speciaal ontwikkeld voor zorgorganisaties die samen willen werken, bijvoorbeeld bij het delen van de Nachtzorg. Als de zorgorganisaties onderling afspraken hebben gemaakt, en dit ook afgestemd met Telelock, zorgt Telelock ervoor dat zowel de zorgteams die overdag de zorg verlenen als de Nachtzorgteams toegang hebben tot de woning van de cliënt. De cliënt hoeft hiervoor zelf niks te regelen.

Bij de bestelling van het Telelock slot wordt gevraagd welke organisaties toegang moeten krijgen. In dit geval moet in elk geval de organisatie die de alarmopvolging doet toegang tot uw woning krijgen. In veel gevallen kan het ook wenselijk zijn dat uw zorgorganisatie overdag ook gebruik kan maken van de woningtoegang. Laat de cliënt of contactpersoon contact opnemen met Telelock om dit te regelen.

Zorgmedewerker digitale sleutels - Servicevragen installatie

U kunt de link met de code uit de email ook “knippen” uit de email en in de app “plakken”. Zie ook instructies op deze website.

De code uit uw email is al eerder gebruikt, bijvoorbeeld op uw oude telefoon of voordat u de app opnieuw heeft geïnstalleerd. Elke code kan maar 1 keer geactiveerd worden. Vraag Telelock om een nieuwe digitale sleutel (activatiecode of referentiecode) te versturen. Als u eerder digitale sleutels heeft gebruikt, gebruik dan ook het wachtwoord dat u eerder heeft gebruikt.

U heeft eerder gebruik gemaakt van de App en gebruikt een ander wachtwoord als dat u eerder heeft aangemaakt. Gebruik uw eerdere wachtwoord of vraag een nieuw wachtwoord aan op www.mijntelelock.nl.

Nieuwe telefoon is nieuwe sleutel! Als een gebruiker van digitale sleutels een nieuwe telefoon heeft, of de app opnieuw heeft geïnstalleerd, dan moet deze een nieuwe activatiecode aanvragen. Vraag de beheerder van Telelock in uw organisatie om een nieuwe sleutel te sturen. Als Telelock de mutaties voor uw organisatie doorvoert gebruik hiervoor dan het contactformulier op deze website.

Om uw sleutels weer te kunnen zien moet u in de App de sleutels verversen. Als u dan nog steeds geen sleutels ziet, is de installatie waarschijnlijk niet goed afgerond. Probeer opnieuw om uw digitale sleutels te activeren en rond het hele proces af.

U kunt een nieuw wachtwoord aanvragen op www.mijntelelock.nl. Kies de optie “wachtwoord vergeten”. In uw account op “mijntelelock” kunt u ook een nieuwe pincode invoeren (als u die vergeten bent).

De pincode is een code die de client die het slot gebruikt als extra zekerheid verplicht kan stellen. Ook op zorglocaties waar meerdere woningen zijn uitgerust met Telelock wordt soms gewerkt met pincodes. Dat voorkomt in veel gevallen dat door snel handelen de verkeerde deur kan worden geopend. De gebruiker van digitale sleutels moet dan eerst een pincode invoeren voordat de deur met de App kan worden geopend. Degene die de digitale sleutels gebruikt kiest zelf een persoonlijke pincode tijdens het activeren van de digitale sleutel op de smartphone.

De referentiecode is de code met 24 tekens die u in de email heeft ontvangen. Omdat deze in de email wordt verstuurd voor het activeren van de digitale sleutel, wordt deze code ook wel activatiecode genoemd.

Nee. De verificatiecode wordt alleen door enkele zorgorganisaties gebruikt als extra code tijdens de registratie. U kunt dit vakje overslaan.

Neem contact op met uw werkgever. Als u digitale sleutels gebruikt voor uw werk, vraag dan naar het beleid voor uw functie om digitale sleutels te gebruiken.

Neem contact op met uw werkgever. Vaste medewerkers maken gebruik van een email adres van de werkgever. Flexmedewerkers hebben specifieke afspraken met de werkgever.

Neem contact op met uw werkgever. Als u Telelock voor uw werk nodig heeft, gebruikt u waarschijnlijk ook een smartphone. Vraag uw werkgever naar het beleid om de digitale sleutel te activeren. Flexmedewerkers hebben specifieke afspraken met de werkgever.

Foutmeldingen bij installatie

Foutmelding bij installatie "ongeschikt apparaat of app": "OEPS"-scherm

Telelock OEPS Scherm 0

Situatie: Activeren van digitale sleutel lukt niet vanwege foutmelding dat het apparaat of de App ongeschikt is (OEPS! Scherm).

Oorzaak: De link moet geopend worden door de Telelock "Toegang" App, maar door de instellingen van de smartphone wordt de link geopend met de internet browser.

Oplossing 1: U kunt de link met de code uit de email ook “knippen” uit de email en in de App “plakken”. Zie ook instructies op deze website.

Oplossing 2: Als u vanwege smartphone beleid van uw organisatie niet bevoegd bent oplossing 1 uit te voeren, neem dan contact op met de servicedesk voor telefonie of ICT van uw organisatie.

Foutmelding bij installatie na invoeren wachtwoord "login failed".

Screenshot 20220201 125627 Access

Situatie: Activeren van digitale sleutel lukt niet vanwege foutmelding "loging failed" na invoeren van uw wachtwoord tijdens de installatie.

Oorzaak: U heeft eerder gebruik gemaakt van de Telelock App, bijvoorbeeld op uw vorige telefoon, en toen een wachtwoord gekozen. Als u een nieuwe sleutel activeert, moet u hetzelfde wachtwoord gebruiken om op uw nieuwe digitale sleutel te activeren.

Oplossing 1: U weet uw wachtwoord nog: Doorloop opnieuw het installatieproces door op de link in uw email te klikken. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voer dan het wachtwoord in dat u eerder heeft gebruikt.  

Oplossing 2: U weet uw wachtwoord niet meer: vraag dan een nieuw wachtwoord aan op de website mijntelelock.nl. Zie ook de instructies. Als u uw wachtwoord heeft veranderd, doorlopt dan opnieuw het installatieproces

Foutmeldingen bij installatie

Foutmelding bij installatie "referentiecode is al in gebruik"

Screenshot 20220201 130043 Access

Situatie: Activeren van digitale sleutel lukt niet vanwege foutmelding dat de digitale code al gebruikt wordt: foutmelding "referentiecode onjuist" of "activatiecode onjuist".

Oorzaak: Uit veiligheidsoverwegingen kan elke digitale sleutel maar één keer gebruikt worden. De activatiecode die u gebruikt is al eerder gebruikt, bijvoorbeeld op uw vorige telefoon. Als u een nieuwe telefoon heeft of nieuwe installatie doet, moet u een nieuwe activatiecode aanvragen.

Oplossing 1: Beheer door een steunpunt van uw organisatie: Vraag uw contactpersoon voor Telelock om u een nieuwe digitale sleutel te sturen. Dit is meestal een wijkserviceteam, of een servicedesk voor telefonie of ICT. Zie vervolgens instructies op deze website voor installatie van uw nieuwe sleutel.

Oplossing 2: Beheer door uw zelfsturend wijkteam. Vraag uw contactpersoon voor Telelock om u een nieuwe digitale sleutel te sturen. Zie vervolgens instructies op deze website voor installatie van uw nieuwe sleutel.

Oplossing 3: Beheer door Telelock: Indien het beheer van digitale sleutels voor uw organisatie wordt uitgevoerd door Telelock kunt u een nieuwe activatiecode aanvragen via dit aanvraagformulier. Zie vervolgens instructies op deze website voor installatie van uw nieuwe sleutel.

Foutmelding bij installatie "referentiecode is onbekend"

Telelock Screenshot Code Verlopen

Situatie: Activeren van digitale sleutel lukt niet vanwege foutmelding dat de digitale code onbekend is: foutmelding "referentiecode is onbekend" of "activatiecode is niet geldig". 

Oorzaak: De activatiecode die u gebruikt is niet meer geldig. Vaak wordt dit veroorzaakt omdat men u één of meerdere nieuwe codes heeft opgestuurd. Alleen de laatst opgestuurde activatiecode is geldig. 

Oplossing 1: U ziet nu meerdere emails van Telelock met een melding "U heeft een digitale registratiecode ontvangen". Gebruik de code uit de laatst ontvangen email. Doorloop opnieuw het installatieproces door op de link in uw email te klikken. 

Oplossing 2: U weet niet wat de laatste email is, of u heeft deze email niet meer, of het is een hele tijd geleden dat u deze mail heeft ontvangen. Vraag een nieuwe digitale sleutel ("activatiecode") aan bij uw contactpersoon. Doorloop daarna opnieuw het installatieproces door op de link in uw email te klikken. 

Ik heb de app geinstalleerd, maar ik zie geen sleutels

U heeft wel digitale sleutels in uw sleutellijst, maar u ziet deze sleutels niet in het hoofdscherm

Telelock Screenshot Zonder Knoppen

Situatie: U opent de App maar ziet geen sleutels. Als u in het menu kijkt onder "mijn sleutels" ziet u wel een lijst met sleutels.

Oorzaak: Als u niet direct digitale sleutels ziet, wil dat niet zeggen dat u geen sleutels heeft. De digitale sleutel wordt pas zichtbaar als u in de buurt van een Telelock slot bent. Daarvoor moet wel "Bluetooth" en "locatievoorziening" op uw telefoon zijn ingeschakeld.

Situatie 1: U bent in de buurt van een deur met een Telelock slot:

Oplossing 1: Sleutellijst verversen: Open de App of sluit de App en open de App opnieuw. Dan gaat de App zoeken naar Telelock sloten in de buurt. Ziet u nog steeds geen slot, ververs dan uw sleutellijst. U vindt deze optie in het menu (drie liggende streepjes) links bovenaan in de App. Kies de optie "vernieuw sleutels". 

Oplossing 2: Staat u voor de juiste deur? Staat de medewerker voor de juiste (centrale toegang) deur? Het kan zijn dat er meerdere deuren zijn bij een complex. Om praktische redenen wordt soms een andere deur dan de hoofdingang voorzien van Telelock, bijvoorbeeld omdat er dan geen extra tussendeur is. In de lijst met sleutels staan de sleutels vermeld met toelichting. Als de toelichting niet duidelijk is, kunt u bij Telelock een voorstel doen om de beschrijving aan te passen. gebruik hiervoor het contactformulier.

Oplossing 3: Controleer uw toegangsrechten. Het kan zijn dat u wel een sleutellijst heeft, maar niet de toegangsrechten voor deze specifieke deur. Vraag uw contactpersoon voor Telelock om te controleren of u de juiste toegangsrechten heeft gekregen.

Oplossing 4: Instellingen van uw telefoon. Als u een nieuwe telefoon heeft gekregen of voor het eerst Telelock gebruikt kan het zijn dat de instellingen van uw telefoon niet goed staan. Neem het contact op met uw steunpunt voor telefonie en vraag hen te controleren of de instellingen van uw telefoon goed staan. "Bluetooth" en "locatievoorziening" moeten zijn ingeschakeld. 

U heeft helemaal geen sleutels in uw Toegang App.

Telelock Screenshot Mijn Sleutels

Situatie: U opent de App maar ziet geen sleutels. Als u in het menu kijkt onder "mijn sleutels" ziet u geen lijst met sleutels.

Oorzaak: Als u onder "mijn sleutels" geen digitale sleutels ziet, wil dat niet zeggen dat u geen sleutels heeft. Het kan zijn dat de lijst met  sleutels nog niet is bijgewerkt. Het kan ook zijn dat uw App nog niet is geactiveerd met een activatiecode, bijvoorbeeld bij een nieuwe telefoon.

Oplossing 1Sleutellijst verversen: Ververs uw sleutellijst. U vindt deze optie in het menu (drie liggende streepjes) links bovenaan in de App. Kies de optie "vernieuw sleutels". Als u nu een sleutellijst ziet, kunt u de digitale sleutels gebruiken. Als u nu wel sleutels ziet, maar niet alle sleutels die u nodig heeft, neem contact op met uw beheerder en controleer uw toegangsrechten.

Oplossing 2: Controleer uw toegangsrechten. Het kan zijn dat u na het verversen van uw sleutellijst nog steeds geen sleutels ziet, of niet alle sleutels die u nodig heeft. Vraag uw contactpersoon voor Telelock om te controleren of u de juiste toegangsrechten heeft gekregen.

Oplossing 3: Activeer een nieuwe sleutel. Wanneer u een nieuwe telefoon heeft of de Toegang App opnieuw installeert op uw telefoon, vervallen uw digitale sleutels. Vraag uw contactpersoon voor Telelock om u een nieuwe digitale sleutel ("activatiecode") te sturen. Zie vervolgens instructies op deze website voor installatie van uw nieuwe sleutel.