Beheer en mutaties door Telelock

Beheer Telelock

Uw organisatie heeft ervoor te gekozen om het beheer van de digitale toegang voor de medewerkers van uw organisatie door Telelock uit te laten voeren.

Het beheer wordt uitgevoerd volgens de afspraken zoals deze met uw organisatie zijn vastgelegd.

Het betreft beheer van geplande wijzigingen. Spoedaanvragen kunt u het beste per telefoon aanmelden bij het 24/7 Servicenummer van Telelock.

 

Tips bij beheer:

Veiligheid

Tip: Telelock geeft uitsluitend digitale sleutels uit op de email adressen die met uw organisatie zijn afgesproken. 

Teams en groepen

Tip 1- Medewerkers kunnen onderdeel zijn van meerdere teams of groepen tegelijk, wat effect heeft op hun toegangsrechten. Als medewerkers in de groepen blijven waar ze deel van uitmaken zijn in elk geval de toegangsrechten hierop afgestemd.

Tip 2 - Als medewerkers lid zijn van meerdere groepen kunnen ze in hun werk gebruik maken van de "route"- functionaliteit, zodat de toegang nog makkelijker is afgestemd op hun route. 

Tijdelijke medewerkers

Tip 1 - bij invoeren tijdelijke medewerkers kunt u ook een einddatum aangeven wanneer deze beschikbaar is.

Tip 2 - voor invalkrachten kunnen de digitale sleutels actief blijven en kunnen tijdelijk de toegangsrechten worden ingetrokken. Dit is met name handig voor medewerkers die in bepaalde seizoenen of om andere reden perdiodiek terugkeren.

 

24/7 Servicenummer voor medewerkers

Voor acute situaties adviseren we u ons 24/7 servicenummer te bellen. 

Tel: 085 017 0202

support person

Telelock beheer Mutatieformulier

Mutatieverzoek indienen

Gebruik onderstaand formulier voor het doorgeven van mutaties. Houdt rekening met enkele dagen verwerkingstijd.

Als u één of enkele mutaties wilt doorgeven, kunt u het beste elke mutatie met dit mutatieformulier apart doorgeven. Als u meerdere mutaties wilt doorgeven, kunt u deze ook als bestand aan dit mutatieformulier toevoegen.

(aanvrager/ contactpersoon bekend bij Telelock)
Groep / wijkteam t.b.v. indeling sleutels
(startende op 00.01 uur)
(A.u.b. bestand meesturen bij meerdere mutaties)

Veel gestelde vragen over beheer

De medewerker kan naar het 24/7 bereikbare servicenummer bellen. Telelock kan dan via de beveiligde route een nieuwe digitale sleutel naar de medewerker opsturen. De medewerker kan deze direct activeren in de app. Servicenummer Telelock 085 017 0202

Wanneer u meerdere mutaties tegelijkertijd wilt doorvoeren en een nieuwe organisatie aan het inrichten bent, neem dan contact op met de klantenservice. U kunt dan via de beveiligde mail een bestand met mutaties opsturen naar de klantenservice van Telelock. Dan maakt u gelijk afspraken over de verwerkingsperiode.

Het aanmeldproces is dagelijkse kost voor Telelock. De medewerkers ontvangen eerst een email met informatie en instructies hoe zij de digitale sleutel in gebruik kunnen nemen. Dit wordt ook uitgelegd met een eenvoudig filmpje. Daarna ontvangen de medewerkers de email met de digitale sleutel die zij dan kunnen activeren. Op deze website staan ook instructies bij bekende foutmeldingen. Komen de medewerkers er zelf niet uit, dan kunnen ze contact opnemen met de klantenservice van Telelock.