Onveilige Sleutelkluis Politie

Informatie voor verhuurders, beheerders en VvE's van appartementencomplexen

In onze maatschappij willen we graag dat onze senioren gewoon thuis in de wijk kunnen blijven wonen, ook als ze afhankelijk worden van mantelzorgers of de thuiszorg. Als verhuurder, beheerder of VvE krijgt u te maken met het faciiteren van toegang voor hulpverleners van deze groep bewoners.

Ieder jaar zijn veel ouderen het slachtoffer van een inbraak, doordat een sleutelkluisje bij de voordeur wordt opengebroken. In veel stedelijke gebieden, zoals de Gemeente Helmond neemt het aantal inbraken toe, met veel schade, overlast en vooral gevoelens van onrust en onveiligheid bij inwoners als gevolg. In een groeiend aantal regio’s is daarom de maat vol. Bij steeds meer Gemeenten, Politie, woningcorporaties en zorgorganisaties ontstaan initiatieven om gebruik te gaan maken van digitale toegangssystemen, speciaal ontwikkeld voor de zorg.

Wocom Quote

Maatschappelijke bijdrage van de woningcorporatie

Het aantal 75-plussers neemt de komende jaren alleen maar toe. Veel van deze mensen willen en kunnen steeds langer zelfstandig blijven wonen. "Doordat de zorg daar op inspeelt, kunnen ook in onze sociale huurwoningen veel ouderen langer op zichzelf wonen. Zelfstandig wonen betekent ook 'veilig' wonen. Daar leveren we als corporaties graag onze bijdrage aan", aldus Mirjam Kräwinkel, de directeurbestuurder van woCom die namens de zes woningcorporaties in Helmond spreekt. "De bewoners kunnen nog steeds hun fysieke sleutel gebruiken. Maar door de centrale toegangsdeuren te voorzien van digitale sloten, hoeven de zorgmedewerkers geen honderden sleutels meer te gebruiken." Straks kunnen zij veiliger, sneller en makkelijker de verschillende gebouwen in. Hiervoor hebben de  samenwerkingspartners, na uitvoerig testen bij enkele bestaande wooncomplexen, één systeem uitgekozen dat aan alle strenge voorwaarden voldeed.

Veel gestelde vragen over onveilige sleutelkluizen

Het werken met sleutelkluizen kent vele nadelen. Elke kluis heeft maximaal één code en er is geen overzicht bij wie deze code allemaal bekend is. Zorgorganisaties werken veel met flexwerkers en codes worden niet regelmatig gewisseld. Bovendien kan de code gemakkelijk worden afgekeken. Het is ook niet traceerbaar wie toegang tot een complex of woning heeft gehad. Er wordt niet geregistreerd wie de kluis heeft gebruikt, en het gebruik van een fysieke sleutel kan niet geregistreerd worden. Een sleutel kan verloren gaan, kan nagemaakt worden en het is ook niet traceerbaar hoeveel sleutels er in omloop zijn. Bij een digitaal systeem worden sleutels persoonlijk uitgegeven en beheerd en worden ook weer ingetrokken als een persoon geen toegangsrechten meer nodig heeft. Bovendien kan er te allen tijde worden getraceerd wie er met een digitale sleutel toegang heeft gehad.

Gewone sleutels kennen hetzelfde nadeel als een sleutelkluis in de zin dat je niet kan controleren welke sleutels in omloop zijn en dat het niet traceerbaar is wie deze heeft gebruikt. Bij een digitaal systeem worden sleutels persoonlijk uitgegeven en kan te allen tijde worden gecontroleerd wie er met een digitale sleutel toegang heeft gehad.

Het lijkt zo dat werken met sleutelkluizen goedkoper is. In de praktijk is dat niet zo. Een woningcorporatie is veel tijd kwijt aan het verwerken van aanvragen van sleutelkluizen van individuele bewoners en afstemming van beheerders met een monteur. Daarnaast hebben sleutelkluizen te maken met storingen, waardoor een monteur weer op de locatie onderhoud moet plegen. Daarnaast worden sleutelkluizen na vertrek van een bewoner niet altijd verwijderd. Wanneer een verhuurder of beheerder kiest voor de unieke gedeeld toegangsbeheer oplossing van Telelock levert dit niet alleen veiligheid en gemak maar ook kostenvoordelen op. We komen dit graag persoonlijk toelichten.

In het verleden werd veel gewerkt met sleutelbossen met sleutels van voordeuren van cliënten en centrale toegangsdeuren. Een sleutel van een cliënt aannemen lijkt veilig en vertrouwd. Maar een sleutel kan kwijtraken. Soms kan een sleutel in de drukte ook worden vergeten, of moet deze eerst ergens opgehaald worden. Zo wordt kostbare tijd verloren. Wanneer een cliënt zich niet goed voelt, wil de hulpverlener daar zo snel mogelijk zijn om de nodige zorg te kunnen geven. Om die reden geven steeds meer organisaties de voorkeur aan en digitaal slot op de voordeur of een sleutelkluis met pincode. Dat is veiliger én werkt efficiënter. Zeker nu zorgorganisaties steeds vaker in de nacht gaan samenwerken wordt ook het werken met kluisjes en uitwisseling van kluiscodes steeds omslachtiger. Bovendien zijn cliënten zich steeds meer bewust van alternatieve oplossingen die het gebruik van een sleutelkluis overbodig maken. Mede door de vele inbraken bij kwetsbare ouderen willen de meeste cliënten van de thuiszorg liever geen van buitenaf zichtbare sleutelkluis meer bij de voordeur gemonteerd hebben. Zeker nu de digitale oplossingen voor aantrekkelijke tarieven worden aangeboden wordt steeds vaker gekozen voor een elektronisch slot. Hiermee zijn zowel cliënten als medewerkers van de thuiszorg grote voorstander van gebruik van veilige digitale toegang.
Telelock Wijkzorg

Digitale toegang de nieuwe standaard voor hulpverleners

Het einde van onveilige sleutelkluisjes

Het Telelock digitale toegang systeem is ontwikkeld om medewerkers van de thuiszorg en andere hulpverleners op een veilige manier met hun smartphone binnen te laten in de woning van hun cliënten. De laatste jaren werden bewoners door zorgorganisaties verplicht een sleutelkluisje aan te schaffen om de zorg toegang te verlenen. Met een Telelock slot heeft de bewoner geen sleutelkluisje meer nodig. Een professionele monteur vervangt het huidige deurslot met het Telelock slim elektronisch slot.

Meer veiligheid en gemak voor hulpverleners

Via een app op een smartphone kan de bewoner hulpverleners toegang geven tot de woning. Is er hulp nodig en staat de hulpverlener voor de deur? Dan kan de hulpverlener het slot openen met een digitale sleutel op de smartphone. Niet alleen de thuiszorg, maar ook de hulp aan huis en mantelzorgers kunnen gebruik maken van een digitale sleutel. Zelf kunnen bewoners het slot nog steeds openen met een gewone sleutel en aan de binnenkant met een makkelijke draaiknop.

Waarom geen druppels of sleutels gebruiken?

De thuiszorg kenmerkt zich door flexibel werken, een groot aantal medewerker mutaties, flexibele inzet van medewerkers over een regionaal gebied en samenwerking tussen organisaties in regionale nachtzorgteams. Om die reden wordt er in de professionele wijkzorg niet meer gewerkt met centrale sleutelbossen, en is het uitgeven van fysieke sleutels of druppels van bestaande toegang systemen van een gebouw of woning in de praktijk niet bruikbaar. Er wordt alleen nog maar gebruikt gemaakt van sleutelkluizen waarvan de codes in de ECD’s zijn opgeslagen en van speciaal voor de zorg ontwikkelde digitale toegang systemen. Digitale sleutels of kluiscodes zijn beschikbaar op de smartphone van de medewerkers.

Veel gestelde vragen over digitale sleutels voor hulpverleners

Vroeger werd er in de zorg veel gebruik gemaakt van sleutelkluisjes. Deze werden ook vaak geplaatst bij de centrale toegangsdeur van een appartementencomplex. Vanwege de vele incidenten en onveilige situaties werken de steeds meer gebouweneigenaren nu met digitale toegang. Bij veel appartmentencomplexen is al een voorziening van Telelock aangebracht, waardoor zorgmedewerkers toegang krijgen tot het complex. Als uw Vereniging van Eigenaren nog niet bekend is met digitale toegangverlening voor hulpverleners, neem dan contact op met Telelock. Op de website van Telelock is ook informatie te vinden voor verhuurders en beheerders.

De eigenaar van een Telelock slot (bewoner of verhuurder) verleent toegangsrechten aan een organisatie door het uitgeven van een “organisatiesleutel”. De toegangsrechten van deze organisatiesleutels worden beheerd in het unieke gedeeld digitaal sleutelbeheer systeem van Telelock. Vanuit dit voor de betreffende zorgorganisatie afgeschermde deel van het systeem worden de digitale toegangsrechten en gegevens van de individuele zorgmedewerkers beheerd. Deze toegangsrechten worden gekoppeld aan sloten van bewoners en appartementen complexen. De digitale sleutels worden individueel aan medewerkers uitgegeven en beheerd. Het systeem en bijbehorende processen zijn zodanig ingericht dat bij personeelswisselingen en invalkrachten toegangsrechten eenvoudig aangepast kunnen worden. Het gebruik van digitale sleutels door medewerkers is voor de beheerder van digitale toegang van de organisatie volledig traceerbaar. De eigenaar van het slot kan alleen zien welke organisatie een sleutel heeft gebruikt. Zo is het systeem optimaal beveiligd en wordt de privacy van medewerkers gewaarborgd.

Met het Telelock systeem kunnen er twee soorten sleutels worden uitgegeven. Er bestaan organisatiesleutels en persoonlijke sleutels. Organisatiesleutels zijn gekoppeld aan een beheersysteem van digitale toegang van de zorg, waarin zorgmedewerkers worden geautoriseerd om gebruik te maken van digitale toegang. Een persoonlijke sleutel wordt uitgegeven aan een persoon. Het bezit van toegangsrechten en gebruik van de sleutel wordt geregistreerd. Daarmee kan te allen tijde worden getraceerd wie deze sleutel wanneer heeft gebruikt. Wanneer dezelfde bewoner een gewone sleutel aan iemand zou verschaffen zou deze dezelfde toegang tot gebouw of woning hebben, maar zou het gebruik van de sleutel niet traceerbaar zijn. Gebruikers van de digitale sleutels weten dat elk gebruik van de sleutel geregistreerd wordt. Het gebruik van een digitaal systeem houdt de uitgifte van niet traceerbare gewone sleutels beperkt en verhoogt daarmee de veiligheid van alle bewoners.

Steeds meer zorgorganisaties ondersteunen het gebruik van een elektronisch slot. Als in een regio gebruik wordt gemaakt van Telelock kunnen zorgorganisaties aangeven in welke wijken zij toegang nodig hebben voor centrale toegangsdeuren van complexen waar hun cliënten wonen. Met toestemming van de woningcorporatie of VvE kan Telelock “organisatiesleutels” uitgeven aan deze zorgorganisaties. Dit proces verloopt via richtlijnen van het ketenkeurmerk veilige toegang voor de zorg waarin onder andere afspraken zijn vastgelegd omtrent dataveiligheid en privacy. De verhuurder of beheerder kan optioneel met behulp van Telelock “beheerportaal” zelf ook sleutels uitgeven.

Het Telelock elektronisch slot is het enige slot voor de thuiszorg met de mogelijkheid voor de gebruiker om digitale sleutels uit te geven aan één of meerdere zorgorganisaties, een zogenaamde “organisatiesleutel”. Met deze unieke functie van Telelock is het mogelijk om hulpverleners van verschillende organisaties toegang te verschaffen tot de woning. De digitale sleuteluitgifte voor de medewerkers van deze organisaties verloopt via hetzelfde veilige digitale sleutelbeheer systeem. De bewoner bepaalt zelf welke organisatie hij/zij toegang verschaft. En alle toegang wordt geregistreerd. Gemakkelijk en veilig!

Steeds meer zorgorganisaties ondersteunen het gebruik van een elektronisch slot van Telelock. Telelock is het enige digitale toegang systeem dat is gecertificeerd volgens het ketenkeurmerk veilige toegang voor de zorg van de WDTM. Intussen zijn er meer dan 50 zorgorganisaties en duizenden zorgmedewerkers die in het jaar 2021 samen al meer dan 2.500.000 keer via Telelock toegang hebben gekregen tot hun cliënten.

Bewoners kunnen, naast het uitgeven van een “organisatiesleutel”, ook zelf persoonlijke digitale sleutels uitgeven aan hulpverleners. Via de beheerportaal van Telelock kunnen bewoners digitale sleutels uitgeven aan mantelzorgers, de hulp of medewerkers van een zelfsturend wijkteam. De digitale sleutel van de eigen woning is gekoppeld aan de centrale toegangsdeur, zodat de hulpverlener ook toegang heeft tot het complex om hulp te verlenen.

De meeste woningcorporaties en gebouwen eigenaren maken al gebruik van elektronische en digitale toegang verlening voor hun bewoners en medewerkers. Dat maakt het aansluiten op het Telelock platform juist interessant. De thuiszorg kenmerkt zich door flexibel werken, een groot aantal medewerker mutaties, flexibele inzet van medewerkers over een regionaal gebied en samenwerking tussen organisaties in regionale nachtzorgteams. Om die reden wordt er in de professionele wijkzorg niet meer gewerkt met centrale sleutelbossen, en is het uitgeven van fysieke sleutels of druppels van bestaande toegang systemen van een gebouw of woning in de praktijk niet bruikbaar. Er wordt alleen nog maar gewerkt met sleutelkluizen waarvan de codes in de ECD’s zijn opgeslagen en van speciaal voor de zorg ontwikkelde digitale toegang systemen. Digitale sleutels of kluiscodes zijn beschikbaar op de smartphone van de medewerkers. Het Telelock systeem is speciaal ingericht om dit proces veilig en efficiënt te beheren. Door een eenvoudige schakeling tussen uw bestaande systemen en het Telelock systeem wordt de digitale toegang van zorgmedewerkers rechtstreeks aan de centrale deuren van uw complexen gekoppeld, zonder dat uw organisatie verantwoordelijkheid draagt voor beheer van digitale sleutels, onderhoud van het systeem of privacy aspecten. U heeft de veiligheid van uw bewoners geregeld, maar heeft er geen zorgen van.
Centrale Toegang Voor Alle Hulpverleners

Toegang op centrale toegangsdeuren voor álle hulpverleners en mantelzorgers

Uniek van Telelock: Veilige toegang voor àlle hulpverleners

Om hulpverleners 24/7 toegang te verschaffen tot appartementencomplexen is er een Telelock centrale deurcontroller beschikbaar. Deze module koppelt uw bestaande toegangvoorziening met het Telelock beheerplatform. In het Telelock digitaal beheerplatform worden de toegangsrechten van hulpverleners uit de regio beheerd. Uniek voor het Telelock systeem is dat gegevens van elke gebruiker zijn geregistreerd in een afgeschermd deel van de betreffende zorgorganisatie. Daarmee wordt de toegang niet alleen beperkt tot 1-2 grote thuiszorgorganisaties, maar kunnen alle organisaties en hulpverleners toegang krijgen tot de centrale toegangsdeur, binnen de strenge veiligheids- en privacy-richtlijnen.

Telelock Inge Centrale Voordeur Met Telelock Voorziening

Ook voor mantelzorgers en leveranciers

Uniek aan Telelock is dat uw woningcorporatie ook digitale sleutels voor de centrale toegangsdeur kan uitgeven aan mantelzorgers en familie. Dat gaat via automatische koppeling met het Telelock slot van de eigen bewoner. Of u kunt direct digitale sleutels uitgeven aan mantelzorgers. 

Beperkt het aantal sleutels of tags in omloop

U kunt ook leveranciers en aannemers (tijdelijk) toegangsrechten geven tot een centrale deur, zonder dat u een tag of sleutel moet uitgeven. Het werken met digitale sleutels houdt het uitgeven van tags en sleutels van een centrale deur beperkt. 

Hiermee wordt Telelock een duurzame oplossing voor de veiligheid van uw bewoners en de vergrijzing in de maatschappij.

Telelock Graphic Deurcontroller Jpeg

Voor andere bewoners verandert er niets

Telelock maakt gebruikt van bestaande toegangsvoorziening

Er wordt een Telelock elektronische deurcontroller gekoppeld aan de bestaande veilige elektronische toegang systemen van het complex. Deze controller koppelt het beveiligde digitale sleutelbeheer van Telelock aan de bestaande systemen, waardoor de hulpverleners die gebruik maken van een digitale sleutel van Telelock nu ook toegang hebben tot deze centrale toegangsdeur.

Digitale sleutels verhogen veiligheid van uw gebouw

Op deze wijze is het niet meer nodig dat er onveilige sleutelkluisjes worden gebruikt, waarvan niet bekend is wie er allemaal over de code beschikken en door wie en hoe deze sleutels gebruikt worden. Ook hoeven hulpverleners niet meer aan te bellen voor de buitendeur en hoeven bewoners om deze reden de buitendeur niet meer te openen voor de buurvrouw. En zo verhoogt het gebruik van Telelock de veiligheid voor alle bewoners.

Het bestaande elektronische systeem blijft volledig intact. Bewoners die geen zorg nodig hebben worden niet belast met andere sleutels of druppels.

Ontzorg Concept Woco

U heeft alles goed geregeld, maar niet de zorgen.

U wordt aangesloten op het Telelock platform voor veilige toegang voor de zorg.

Dat is het grote voordeel van het aansluiten op het Telelock platform voor digitale toegang voor de zorg.

Voor uw eigen organisatie verandert er niets. Door het aanbrengen van een Telelock deurcontroller zijn uw centrale toegang systemen aangesloten op het Telelock platform. Alle hulpverleners die toegang nodig hebben tot uw bewoners krijgen toegang via het Telelock platform.

Wel de veiligheid, niet de zorgen

U heeft geen zorgen te maken over onderhoud, beheer van digitale toegangsrechten of 24/7 support voor het verlenen van toegang aan hulpverleners. Dat valt allemaal onder de verantwoordelijkheid van Telelock.

Telelock Lifestyle 4

De eigen voordeur van de bewoner | vrije keuze

Toegang eigen woning voor de zorg regelen

Wanneer een bewoner zorg ontvangt van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van toegang voor hulpverleners tot de eigen woning. Daarnaast kan zorgpersoneel dan in actie komen na een persoonsalarm. Ook in dergelijke noodsituaties is een snelle toegang tot de woning essentieel.

Vrije keuze voor de bewoner

De bewoner bepaalt natuurlijk zelf hoe deze toegang voor de zorg wil regelen. Dat kan met een sleutelkluis of met een veilig elektronish slot. Telelock zet voor deze bewoners de verschillen op een rijtje.

Veel gestelde vragen over de centrale toegang

De Telelock deurcontroller voor centrale toegangsdeuren wordt gekoppeld aan het bestaande elektronische toegangssysteem van een complex. Het bestaande elektronische systeem blijft volledig intact. Voor bewoners zijn er geen veranderingen voor het openen van de centrale toegangsdeur en gebruiken gewoon hun eigen sleutel of druppel.

Als de bewoners zelf een Telelock hebben aangeschaft en gebruik maken van digitale toegang voor hun mantelzorgers, kunnen deze hulpverleners met dezelfde digitale sleutel ook de centrale toegangsdeur openen.

Als de bewoner gebruik maakt van Telelock kan deze ook andere hulpverleners toegang geven tot de centrale toegangsdeur. In Eindhoven maakt ook de politie gebruik van Telelock voor centrale toegang. Verhuurders maken graag gebruik van deze dienst in de effectieve bestrijding van overlast en ter voorkoming van onnodige schade.

De grootste verandering is dat de ongecontroleerde toegang niet meer nodig is, en er gebruik gemaakt gaat worden van gecontroleerde toegang. Verhuurders moeten voor bewoners met thuiszorg en personenalarmering de toegang tot de centrale voordeur faciliteren. Tot voor kort werd er een sleutelkluisje geplaatst waar de medewerkers van de thuiszorgorganisatie met een code een sleutel konden pakken. Andere zorgorganisaties hadden een eigen kluis, werkten met sleutelbossen of belden gewoon aan. In deze situatie was het volledig oncontroleerbaar welke personen een sleutel konden gebruiken en hoe deze werd gebruikt. Met de nieuwe manier van werken hebben alle hulpverleners - thuiszorg medewerkers en mantelzorgers, maar ook bijvoorbeeld de politie - een persoonlijke digitale sleutel voor de centrale toegangsdeur. Met dezelfde digitale sleutel hebben deze hulpverleners via een organisatiesleutel of persoonlijke sleutel toegang tot de woningen van bewoners die daar toestemming voor hebben gegeven. Deze digitale sleutels worden gecontroleerd verspreid, ingenomen als een persoon uit dienst gaat en alle toegang wordt geregistreerd.
Thumbnail Telelock Wijkzorg 3

Gebruik van Telelock bij Archipel Thuis

Archipel Thuis werkt met elektronische sloten. Medewerkers kunnen daardoor indien nodig snel ter plaatse zijn. Zij hoeven niet eerst sleutels op te halen maar kunnen binnenkomen met de app op de telefoon. Cliënten bepalen zelf wie zij toestemming geven om binnen te komen. Ook woningcorporaties in de regio ondersteunen het Telelock systeem om de zorg toegang te verschaffen tot de centrale toegangsdeuren van appartementen waar cliënten wonen. Het elektronisch slot heeft het politie-keurmerk veilig wonen, SKG*** veiligheidskeurmerk en het WDTM keurmerk voor veilige woningtoegang voor de zorg. Daarmee is het Telelock slot veilig om hulpverleners snel toegang te bieden, maar ook een veilige oplossing tegen inbraak. De cliënten hoeven niet meer te kiezen voor een onveilige sleutelkluis die zichtbaar is aan de buitenkant van de woning.

Veel gestelde vragen over gebruik van Telelock bij Archipel Thuis

Thuiszorgorganisatie Archipel Thuis werkt met elektronische sloten. Medewerkers kunnen daardoor indien nodig snel ter plaatse zijn. Zij hoeven niet eerst sleutels op te halen maar kunnen binnenkomen met de app op de telefoon. Cliënten bepalen zelf wie zij toestemming geven om binnen te komen. Ook woningcorporaties in de regio ondersteunen het Telelock systeem om de zorg toegang te verschaffen tot de centrale toegangsdeuren van appartementen waar cliënten wonen. Het elektronisch slot heeft het politie-keurmerk veilig wonen, SKG*** veiligheidskeurmerk en het WDTM keurmerk voor veilige woningtoegang voor de zorg. Daarmee is het Telelock slot veilig om hulpverleners snel toegang te bieden, maar ook een veilige oplossing tegen inbraak. De cliënten hoeven niet meer te kiezen voor een onveilige sleutelkluis die zichtbaar is aan de buitenkant van de woning. Wijkzorgmedewerker Inge vertelt over haar ervaringen in het demonstratiefilmpje op de website.

In noodsituaties toegang krijgen tot de woning van cliënten is voor medewerkers in de thuiszorg al jarenlang een lastig probleem. Archipel Thuis bewaarde de sleutels van hun cliënten en de centrale toegangsdeuren in sleutelkluizen op meerdere locaties. Werd er alarm geslagen bij een cliënt, dan moes de medewerkers eerst naar de locatie met de sleutelkluis, dan naar de cliënt, en vervolgens weer terug naar de sleutelkluis.

In 2019 ontstond een acute reden om te starten met het oplossen van het sleutelprobleem. Eind van dat jaar werd de onplanbare Nachtzorg uitbesteed aan collega-zorgorganisatie ZuidZorg, volledig passend in de leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging. ZuidZorg stelde de voorwaarde dat de omslachtige sleutelprocedure zou worden aangepast. Cliënten kregen vervolgens de keuze: een digitaal slot, dat bediend kan worden met een app, of een sleutelkluisje aan de buitendeurpost. Meer dan 70% van de cliënten koos uiteindelijk voor de veilige maar duurdere elektronische oplossing van Telelock.

Medewerkers van Archipel Thuis (en ’s nachts van ZuidZorg) kunnen nu bij een melding van een personenalarm bij het gros van hun cliënten de voordeur openen met de App Telelock. Cliënten en naasten hadden bij de introductie vragen over de veiligheid van het systeem. Die is geborgd: medewerkers krijgen alleen rechten om deuren te openen van cliënten binnen hun werkgebied. Daarnaast wordt centraal bijgehouden wie wanneer welk slot opent. Ook het merendeel van de kwesties rond centrale toegangsdeuren is opgelost. Waar Archipel Thuis eerst zo’n driehonderd sleutels bewaarde, zijn dat er nu nog maar een handvol. Het ophalen van sleutels bij buren of familieleden gebeurt helemaal niet meer.
Telelock Afstandsbediening Deur Smal

Maak uw gebouw rolstoelvriendelijk met Telelock

De Telelock afstandsbediening is uitermate handig voor gebruikers van een rolstoel, scootmobiel of rollator. bewoners kunnen zo eenvoudig een deur openen vanuit een rolstoel, scootmobiel of rollator. Met de Telelock afstandsbediening kunnen bewoners het Telelock elektronisch slot van de eigen woning of de centrale toegangsdeur van het appartementencomplex openen met een eenvoudige druk op de knop.

Als een centrale toegangsdeur is uitgerust met een Telelock deurcontroller kan elke bewoner de Telelock afstandsbediening gebruiken om de centrale voordeur op afstand te openen. De verhuurder heeft hier geen extra kosten aan.

Bewoners kunnen de Telelock afstandsbediening direct bij Telelock bestellen via het bestelformulier of als accessoire bij aanschaf van een elektronisch slot.

Foto Van Sleutelkluisjers 1

Onveilige sleutelkluisjes van bewoners

Vergroot de veiligheid voor alle bewoners

De situatie op de foto links komt ook steeds vaker voor. Bewoners worden door de zorg verplicht om toegang tot de woning te verlenen, en wordt verzocht een sleutelkluis te regelen. Buiten het feit dat het er zeer rommelig uitziet is dit met name zeer onveilig. Deze goedkope kluisjes met sleutels zijn binnen enkele seconden te kraken.

Dit is een zeer onveilige situatie, deze kluisjes zijn zo zwak dat je niet eens een code nodig hebt. Dit is niet alleen onveilig voor de eigenaar van de kluis, maar leidt ook tot onnodige onveiligheid in het gebouw.

Met Digitale toegang op de centrale toegangsdeur zijn sleutelkluisjes in de hal overbodig.

Met gedeeld digitaal sleutelbeheer  van Telelock zijn sleutelkluizen in de hal niet meer nodig. Elke zorgorganisatie krijgt binnen het eigen beheerplatform veilige toegang voor de medewerkers tot de centrale toegangsdeur. De bewoner kan voor de eigen voordeur vaak nog kiezen voor een kluis of Telelock. De veiligheid van het gebouw nemet toe en de rommelige aanblik en schade door gebruik van persoonlijke kluisjes neemt af.

Foto Van Sleutelkluisjers 2

Sleutelkluis van de zorg voor centrale toegang

Iedere zorgorganisatie een eigen sleutelkluis bij de buitendeur

Op de foto links zie u een situatie waarbij er drie kluizen hangen voor drie zorgorganisaties met de sleutel van de centrale voordeur. Deze zullen ook alle drie een andere code hebben die bij een groot aantal mensen bekend is. Naast deze drie zorgorganisaties komen er wellicht nog vijf andere zorgorganisaties en hulpverleners, die op hun beurt de code weer van hun collega’s hebben ontvangen.

Zelfs als de codes maandelijks worden gewisseld zijn er van deze kluizen meer dan 100 personen die deze codes voor hun werk kennen. Deze methode wordt nog veel gebruikt en is niet praktisch en met name niet veilig.

Telelock maakt sleutelkluizen voor centrale toegang overbodig

Met gedeeld digitaal sleutelbeheer van Telelock is dit niet meer nodig. Zorgorganisaties in de regio ontvangen een organisatiesleutel, waarmee veilige toegang voor de medewerkers binnen het eigen beheerplatform wordt geregeld. Privacy van medewerkers is gewaarborgd en ook personeelsmutaties en roosterwisselingen kunnen worden verwerkt. Daarmee krijgen medewerkers met de App op hun smartphone eenvoudig toegang tot deuren voorzien van Telelock. 

Stoer7

Montage Telelock motorcilinder op de voordeur van bewoner

De Telelock motorcilinder maakt gebruik van het bestaande slot. De cilinder van het slot wordt vervangen door een nieuwe cilinder met het Telelock motorslot. De installatie wordt door een vakkundig monteur uitgevoerd, om tot de juiste afstelling van het slot te komen.

Montage gebeurt uitsluitend met een schroevendraaier. De deur blijft geheel intact. Er zijn geen bouwkundige aanpassingen nodig. 

Veel gestelde vragen over Telelock op de eigen voordeur

De installatie is eenvoudig. De deur en het sluitwerk blijft intact. Alleen de cilinder wordt vervangen. Omdat iedere deur verschillend is, en doordat een deur vaak van hout is, is een juiste afstelling belangrijk. De installatie wordt door een vakkundig monteur uitgevoerd, om tot de juiste afstelling van het slot te komen. Het Telelock slot is niet zichtbaar vanaf de buitenkant van de woning.

Het slot vereist geen onderhoud. Slechts de batterijen moeten periodiek vervangen worden. De batterijen gaan bij regulier gebruik meer dan een jaar mee, en het systeem geeft ruim van tevoren waarschuwingen aan de gebruiker van het slot en de app van de mantelzorger. De batterijen zijn eenvoudig door de gebruiker of mantelzorger zelf te vervangen, makkelijker dan bij een afstandsbediening.

Het Telelock elektronisch slot is het enige slot voor de thuiszorg met de mogelijkheid voor de gebruiker om digitale sleutels uit te geven aan één of meerdere zorgorganisaties, een zogenaamde “organisatiesleutel”. Met deze unieke functie van Telelock is het mogelijk om hulpverleners van verschillende organisaties toegang te verschaffen tot de woning. De digitale sleuteluitgifte voor de medewerkers van deze organisaties verloopt via hetzelfde veilige digitale sleutelbeheer systeem. De bewoner bepaalt zelf welke organisatie hij/zij toegang verschaft. En alle toegang wordt geregistreerd. Gemakkelijk en veilig!

Bewoners kunnen, naast het uitgeven van een “organisatiesleutel”, ook zelf persoonlijke digitale sleutels uitgeven aan hulpverleners. Via de beheerportaal van Telelock kunnen bewoners digitale sleutels uitgeven aan mantelzorgers, de hulp of medewerkers van een zelfsturend wijkteam. De digitale sleutel van de eigen woning is gekoppeld aan de centrale toegangsdeur, zodat de hulpverlener ook toegang heeft tot het complex om hulp te verlenen.
Thumbnail Deurcontroller 3

Montage Telelock deurcontroller op centrale toegangsdeur

Er wordt een Telelock elektronische deurcontroller gekoppeld aan de bestaande veilige elektronische toegang systemen van het complex. Deze controller koppelt het beveiligde digitale sleutelbeheer van Telelock aan de bestaande systemen. De installatie wordt door een vakkundig monteur uitgevoerd, om tot de juiste afstelling van het slot te komen.

Veel gestelde vragen over Telelock voor Centrale Toegangsdeur

De installatie is eenvoudig. De deur en het sluitwerk blijft intact. Aan de buitengevel is ook geen verandering zichtbaar. Er wordt een Telelock elektronische deurcontroller gekoppeld aan de bestaande veilige elektronische toegang systemen van het complex. Deze controller koppelt het beveiligde digitale sleutelbeheer van Telelock aan de bestaande systemen. De installatie wordt door een vakkundig monteur van Telelock uitgevoerd, om tot de juiste afstelling van het slot te komen.

De centrale deurcontroller vereist geen onderhoud. Deze controller van Telelock is aangesloten op het stroomnet, net als het bestaande elektronische toegang systeem. Als de stroom uitvalt, werkt het hele elektronische toegangssysteem niet.

Bewoners kunnen, naast het uitgeven van een “organisatiesleutel”, ook zelf persoonlijke digitale sleutels uitgeven aan hulpverleners. Via de beheerportaal van Telelock kunnen bewoners digitale sleutels uitgeven aan mantelzorgers, de hulp of medewerkers van een zelfsturend wijkteam. De digitale sleutel van de eigen woning is gekoppeld aan de centrale toegangsdeur, zodat de hulpverlener ook toegang heeft tot het complex om hulp te verlenen. Als het Telelock slot bij de bewoner wordt verwijderd, vervallen ook de digitale sleutels voor de centrale voordeur. Wel zo veilig.

Met het in gebruik nemen van het Telelock systeem kunnen alle hulpverleners een digitale sleutel krijgen voor geregistreerde digitale toegang tot een complex. De digitale sleutel van een Telelock slot op de eigen woning is ook gekoppeld aan de centrale toegangsdeur, zodat ook mantelzorgers toegang hebben tot het complex om hulp te verlenen. Zo wordt voorkomen dat hulpverleners ’s nachts aan moeten bellen bij de buren. Hierdoor is het voor bewoners ook niet meer nodig om de centrale deur te openen voor vreemden, die claimen zorg te moeten verlenen bij een buurvrouw. Zo levert Telelock een bijdrage aan de veiligheid in een gebouw.
Telelock Mantelzorg

Mantelzorgers en familie kunnen ook gebruik maken van Telelock

Met de Telelock service voor eigen gebruik van digitale sleutels kunnen bewoners niet alleen sleutels uitgeven aan de wijkzorg, maar ook persoonlijke digitale sleutels uitgeven aan mantelzorgers, de hulp of medewerkers van een zelfsturend wijkteam. Bovendien is de digitale sleutel van de eigen woning is gekoppeld aan de centrale toegangsdeur, zodat de hulpverlener ook toegang heeft tot het complex om hulp te verlenen.

Veel gestelde vragen over eigen gebruik digitale sleutels

Bewoners kunnen, naast het uitgeven van een “organisatiesleutel”, ook zelf persoonlijke digitale sleutels uitgeven aan hulpverleners. Via de beheerportaal van Telelock kunnen bewoners digitale sleutels uitgeven aan mantelzorgers, de hulp of medewerkers van een zelfsturend wijkteam. De digitale sleutel van de eigen woning is gekoppeld aan de centrale toegangsdeur, zodat de hulpverlener ook toegang heeft tot het complex om hulp te verlenen. Dat maakt het mogelijk om mantelzorgers toegang tot de woning en het gebouw te verschaffen. Daarvoor zijn niet altijd extra sleutels beschikbaar. En als het Telelock slot bij de bewoner wordt verwijderd, vervallen ook de digitale sleutels voor de centrale voordeur. Wel zo veilig.

Om persoonlijke digitale sleutels te kunnen gebruiken breidt de bewoner het Telelock abonnement voor € 2,00 per maand uit met de service eigen gebruik digitale sleutels. Via de digitale sleuteluitgifte service (t.w.v. € 24,95) verzorgt Telelock de uitgifte van digitale sleutels voor het digitale slot. De kosten van de digitale sleutel service dekken de uitgifte van 5 digitale sleutels. Zo kan de bewoenr eenvoudig digitale sleutels uitgeven aan familie, mantelzorgers, de buren, de hulp en hulpverleners.

Met digitale sleuteluitgifte bepaalt de bewoner zelf wie toegang heeft tot de woning. Bovendien wordt elk gebruik van de digitale sleutels geregistreerd, zodat de bewoner altijd weet wie toegang heeft gehad tot de woning. Dat is niet alleen geruststellend voor de bewoner, maar ook voor mantelzorger of buurman. Wel zo veilig.

Een Telelock slot biedt veiligheid en gemak. Maar het kan de bewoner ook kostenvoordelen opleveren of een service die anders niet voorhanden is. Met name bij appartementencomplexen hebben hulpverleners niet alleen een sleutel van de eigen voordeur, maar ook van het gebouw nodig. Dat brengt niet alleen kosten met zich mee, maar het is ook niet altijd mogelijk om extra sleutels voor de centrale voordeur te krijgen. Wanneer de bewoner kiest voor Telelock krijgen de mantelzorgers niet alleen toegang tot de eigen voordeur, maar ook tot de centrale toegangsdeur. Dat is niet alleen heel gemakkelijk, maar ook veilig voor de bewoners.