Onveilige Sleutelkluis Politie

Informatie voor verhuurders, beheerders en VvE's van appartementencomplexen

Ieder jaar zijn veel ouderen het slachtoffer van een inbraak, doordat een sleutelkluisje bij de voordeur wordt opengebroken. In veel stedelijke gebieden, zoals de Gemeente Helmond neemt het aantal inbraken toe, met veel schade, overlast en vooral gevoelens van onrust en onveiligheid bij inwoners als gevolg. In een groeiend aantal regio’s is daarom de maat vol. Bij steeds meer Gemeenten, Politie, woningcorporaties en zorgorganisaties ontstaan initiatieven om gebruik te gaan maken van digitale toegangssystemen, speciaal ontwikkeld voor de zorg.

Veel gestelde vragen over onveilige sleutelkluizen

Het werken met sleutelkluizen kent vele nadelen. Elke kluis heeft maximaal één code en er is geen overzicht bij wie deze code allemaal bekend is. Zorgorganisaties werken veel met flexwerkers en codes worden niet regelmatig gewisseld. Bovendien kan de code gemakkelijk worden afgekeken. Het is ook niet traceerbaar wie toegang tot een complex of woning heeft gehad. Er wordt niet geregistreerd wie de kluis heeft gebruikt, en het gebruik van een fysieke sleutel kan niet geregistreerd worden. Een sleutel kan verloren gaan, kan nagemaakt worden en het is ook niet traceerbaar hoeveel sleutels er in omloop zijn. Bij een digitaal systeem worden sleutels persoonlijk uitgegeven en beheerd en worden ook weer ingetrokken als een persoon geen toegangsrechten meer nodig heeft. Bovendien kan er te allen tijde worden getraceerd wie er met een digitale sleutel toegang heeft gehad.

Gewone sleutels kennen hetzelfde nadeel als een sleutelkluis in de zin dat je niet kan controleren welke sleutels in omloop zijn en dat het niet traceerbaar is wie deze heeft gebruikt. Bij een digitaal systeem worden sleutels persoonlijk uitgegeven en kan te allen tijde worden gecontroleerd wie er met een digitale sleutel toegang heeft gehad.
Telelock Smartphone Met App 4

Digitale toegang de nieuwe standaard voor hulpverleners

Het einde van onveilige sleutelkluisjes

Het Telelock digitale toegang systeem is ontwikkeld om medewerkers van de thuiszorg en andere hulpverleners op een veilige manier met hun smartphone binnen te laten in de woning van hun cliënten. De laatste jaren werden bewoners door zorgorganisaties verplicht een sleutelkluisje aan te schaffen om de zorg toegang te verlenen. Met een Telelock slot heeft de bewoner geen sleutelkluisje meer nodig. Een professionele monteur vervangt het huidige deurslot met het Telelock slim elektronisch slot.

Meer veiligheid en gemak voor hulpverleners

Via een app op een smartphone kan de bewoner hulpverleners toegang geven tot de woning. Is er hulp nodig en staat de hulpverlener voor de deur? Dan kan de hulpverlener het slot openen met een digitale sleutel op de smartphone. Niet alleen de thuiszorg, maar ook de hulp aan huis en mantelzorgers kunnen gebruik maken van een digitale sleutel. Zelf kunnen bewoners het slot nog steeds openen met een gewone sleutel en aan de binnenkant met een makkelijke draaiknop.

Veel gestelde vragen over digitale sleutels voor hulpverleners

De eigenaar van een Telelock slot (bewoner of verhuurder) verleent toegangsrechten aan een organisatie door het uitgeven van een “organisatiesleutel”. De toegangsrechten van deze organisatiesleutels worden beheerd in het unieke gedeeld digitaal sleutelbeheer systeem van Telelock. Vanuit dit voor de betreffende zorgorganisatie afgeschermde deel van het systeem worden de digitale toegangsrechten en gegevens van de individuele zorgmedewerkers beheerd. Deze toegangsrechten worden gekoppeld aan sloten van bewoners en appartementen complexen. De digitale sleutels worden individueel aan medewerkers uitgegeven en beheerd. Het systeem en bijbehorende processen zijn zodanig ingericht dat bij personeelswisselingen en invalkrachten toegangsrechten eenvoudig aangepast kunnen worden. Het gebruik van digitale sleutels door medewerkers is voor de beheerder van digitale toegang van de organisatie volledig traceerbaar. De eigenaar van het slot kan alleen zien welke organisatie een sleutel heeft gebruikt. Zo is het systeem optimaal beveiligd en wordt de privacy van medewerkers gewaarborgd.

Met het Telelock systeem kunnen er twee soorten sleutels worden uitgegeven. Er bestaan organisatiesleutels en persoonlijke sleutels. Organisatiesleutels zijn gekoppeld aan een beheersysteem van digitale toegang van de zorg, waarin zorgmedewerkers worden geautoriseerd om gebruik te maken van digitale toegang. Een persoonlijke sleutel wordt uitgegeven aan een persoon. Het bezit van toegangsrechten en gebruik van de sleutel wordt geregistreerd. Daarmee kan te allen tijde worden getraceerd wie deze sleutel wanneer heeft gebruikt. Wanneer dezelfde bewoner een gewone sleutel aan iemand zou verschaffen zou deze dezelfde toegang tot gebouw of woning hebben, maar zou het gebruik van de sleutel niet traceerbaar zijn. Gebruikers van de digitale sleutels weten dat elk gebruik van de sleutel geregistreerd wordt. Het gebruik van een digitaal systeem houdt de uitgifte van niet traceerbare gewone sleutels beperkt en verhoogt daarmee de veiligheid van alle bewoners.

Steeds meer zorgorganisaties ondersteunen het gebruik van een elektronisch slot van Telelock. Telelock is het enige digitale toegang systeem dat is gecertificeerd volgens het ketenkeurmerk veilige toegang voor de zorg van de WDTM. Intussen zijn er meer dan 30 zorgorganisaties en duizenden zorgmedewerkers die in het jaar 2020 samen al meer dan 2.500.000 keer via Telelock toegang hebben gekregen tot hun cliënten.
Telelock Inge Centrale Voordeur

Toegang op centrale toegangsdeuren voor álle hulpverleners

Veilige toegang voor alle hulpverleners

Om de hulpverleners ook 24/7 toegang te verschaffen tot appartmentencomplexen is er ook een Telelock centrale deurcontroller beschikbaar. In het digitaal toegang beheersysteem van Telelock worden de toegangsrechten van hulpverleners beheerd, waarbij gegevens van elke gebruiker zijn geregistreerd in een afgeschermd deel van de betreffende zorgorganisatie. Dankzij Telelock wordt de toegang niet alleen beperkt tot 1-2 grote thuiszorgorganisaties, maar kunnen alle organisaties en hulpverleners toegang krijgen tot de centrale toegangsdeur/ Hiermee wordt Telelock een duurzame oplossing voor de vergrijzing in de maatschappij.

Appartementencomplex Met Telelock Voorziening

Voor andere bewoners verandert er niets

Er wordt een Telelock elektronische deurcontroller gekoppeld aan de bestaande veilige elektronische toegang systemen van het complex. Deze controller koppelt het beveiligde digitale sleutelbeheer van Telelock aan de bestaande systemen, waardoor de hulpverleners die gebruik maken van een digitale sleutle van Telelock nu ook toegang hebben tot deze centrale toegangsdeur.

OP deze wijze is het niet meer nodig dat er onveilige sleutelkluisjes worden gebruikt, waarvan niet bekend is wie er allemaal over de code beschikken en door wie en hoe deze sleutels gebruikt worden. Ook hoeven hulpverleners niet meer aan te bellen voor de buitendeur en hoeven bewoners om deze reden de buitendeur niet meer te openen voor de buurvrouw. En zo verhoogt het gebruik van Telelock de veiligheid voor alle bewoners.

Het bestaande elektronische systeem blijft volledig intact. Bewoners die geen zorg nodig hebben worden niet belast met andere sleutels of druppels.

Veel gestelde vragen over de centrale toegang

De Telelock deurcontroller voor centrale toegangsdeuren wordt gekoppeld aan het bestaande elektronische toegangssysteem van een complex. Het bestaande elektronische systeem blijft volledig intact. Voor bewoners zijn er geen veranderingen voor het openen van de centrale toegangsdeur en gebruiken gewoon hun eigen sleutel of druppel.

Als de bewoners zelf een Telelock hebben aangeschaft en gebruik maken van digitale toegang voor hun mantelzorgers, kunnen deze hulpverleners met dezelfde digitale sleutel ook de centrale toegangsdeur openen.

Als de bewoner gebruik maakt van Telelock kan deze ook andere hulpverleners toegang geven tot de centrale toegangsdeur. In Eindhoven maakt ook de politie gebruik van Telelock voor centrale toegang. Verhuurders maken graag gebruik van deze dienst in de effectieve bestrijding van overlast en ter voorkoming van onnodige schade.

De grootste verandering is dat de ongecontroleerde toegang niet meer nodig is, en er gebruik gemaakt gaat worden van gecontroleerde toegang. Verhuurders moeten voor bewoners met thuiszorg en personenalarmering de toegang tot de centrale voordeur faciliteren. Tot voor kort werd er een sleutelkluisje geplaatst waar de medewerkers van de thuiszorgorganisatie met een code een sleutel konden pakken. Andere zorgorganisaties hadden een eigen kluis, werkten met sleutelbossen of belden gewoon aan. In deze situatie was het volledig oncontroleerbaar welke personen een sleutel konden gebruiken en hoe deze werd gebruikt. Met de nieuwe manier van werken hebben alle hulpverleners - thuiszorg medewerkers en mantelzorgers, maar ook bijvoorbeeld de politie - een persoonlijke digitale sleutel voor de centrale toegangsdeur. Met dezelfde digitale sleutel hebben deze hulpverleners via een organisatiesleutel of persoonlijke sleutel toegang tot de woningen van bewoners die daar toestemming voor hebben gegeven. Deze digitale sleutels worden gecontroleerd verspreid, ingenomen als een persoon uit dienst gaat en alle toegang wordt geregistreerd.
Thumbnail Telelock Wijkzorg 3

Gebruik van Telelock bij Archipel Thuis

Archipel Thuis werkt met elektronische sloten. Medewerkers kunnen daardoor indien nodig snel ter plaatse zijn. Zij hoeven niet eerst sleutels op te halen maar kunnen binnenkomen met de app op de telefoon. Cliënten bepalen zelf wie zij toestemming geven om binnen te komen. Ook woningcorporaties in de regio ondersteunen het Telelock systeem om de zorg toegang te verschaffen tot de centrale toegangsdeuren van appartementen waar cliënten wonen. Het elektronisch slot heeft het politie-keurmerk veilig wonen, SKG*** veiligheidskeurmerk en het WDTM keurmerk voor veilige woningtoegang voor de zorg. Daarmee is het Telelock slot veilig om hulpverleners snel toegang te bieden, maar ook een veilige oplossing tegen inbraak. De cliënten hoeven niet meer te kiezen voor een onveilige sleutelkluis die zichtbaar is aan de buitenkant van de woning.

Veel gestelde vragen over gebruik van Telelock bij Archipel Thuis

In noodsituaties toegang krijgen tot de woning van cliënten is voor medewerkers in de thuiszorg al jarenlang een lastig probleem. Archipel Thuis bewaarde de sleutels van hun cliënten en de centrale toegangsdeuren in sleutelkluizen op meerdere locaties. Werd er alarm geslagen bij een cliënt, dan moes de medewerkers eerst naar de locatie met de sleutelkluis, dan naar de cliënt, en vervolgens weer terug naar de sleutelkluis.

In 2019 ontstond een acute reden om te starten met het oplossen van het sleutelprobleem. Eind van dat jaar werd de onplanbare Nachtzorg uitbesteed aan collega-zorgorganisatie ZuidZorg, volledig passend in de leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging. ZuidZorg stelde de voorwaarde dat de omslachtige sleutelprocedure zou worden aangepast. Cliënten kregen vervolgens de keuze: een digitaal slot, dat bediend kan worden met een app, of een sleutelkluisje aan de buitendeurpost. Meer dan 70% van de cliënten koos uiteindelijk voor de veilige maar duurdere elektronische oplossing van Telelock.

Medewerkers van Archipel Thuis (en ’s nachts van ZuidZorg) kunnen nu bij een melding van een personenalarm bij het gros van hun cliënten de voordeur openen met de App Telelock. Cliënten en naasten hadden bij de introductie vragen over de veiligheid van het systeem. Die is geborgd: medewerkers krijgen alleen rechten om deuren te openen van cliënten binnen hun werkgebied. Daarnaast wordt centraal bijgehouden wie wanneer welk slot opent. Ook het merendeel van de kwesties rond centrale toegangsdeuren is opgelost. Waar Archipel Thuis eerst zo’n driehonderd sleutels bewaarde, zijn dat er nu nog maar een handvol. Het ophalen van sleutels bij buren of familieleden gebeurt helemaal niet meer.
Foto Van Sleutelkluisjers 1

Onveilige sleutelkluisjes van bewoners

De situatie op de foto links komt ook steeds vaker voor. Bewoners worden door de zorg verplicht om toegang tot de woning te verlenen. Buiten het feit dat het er zeer rommelig uitziet is dit met name zeer onveilig. Deze goedkope kluisjes met sleutels zijn binnen enkele seconden te kraken.

Dit is een zeer onveilige situatie, deze kluisjes zijn zo zwak dat je niet eens een code nodig hebt.

Met gedeeld digitaal sleutelbeheer van Telelock zijn sleutelkluizen in de hal niet meer nodig. Elke zorgorganisatie krijgt veilige toegang voor de medewerkers binnen het eigen beheerplatform. De bewoner kan voor de eigen voordeur vaak nog kiezen voor een kluis of Telelock.

Foto Van Sleutelkluisjers 2

Sleutelkluis van de zorg voor centrale toegang

Iedere zorgorganisatie een eigen sleutelkluis bij de buitendeur

Op de foto links zie u een situatie waarbij er drie kluizen hangen voor drie zorgorganisaties met de sleutel van de centrale voordeur. Deze zullen ook alle drie een andere code hebben die bij een groot aantal mensen bekend is. Naast deze drie zorgorganisaties komen er wellicht nog vijf andere zorgorganisaties en hulpverleners, die op hun beurt de code weer van hun collega’s hebben ontvangen.

Zelfs als de codes maandelijks worden gewisseld zijn er van deze kluizen meer dan 100 personen die deze codes voor hun werk kennen. Deze methode wordt nog veel gebruikt en is niet praktisch en met name niet veilig.

Met gedeeld digitaal sleutelbeheer van Telelock is dit niet meer nodig. Elke zorgorganisatie krijgt veilige toegang voor de medewerkers binnen het eigen beheerplatform.

Stoer7

Montage Telelock motorcilinder op de voordeur van bewoner

De Telelock motorcilinder maakt gebruik van het bestaande slot. De cilinder van het slot wordt vervangen door een nieuwe cilinder met het Telelock motorslot. De installatie wordt door een vakkundig monteur uitgevoerd, om tot de juiste afstelling van het slot te komen.

Montage gebeurt uitsluitend met een schroevendraaier. De deur blijft geheel intact. Er zijn geen bouwkundige aanpassingen nodig. 

Veel gestelde vragen over Telelock op de eigen voordeur

De installatie is eenvoudig. De deur en het sluitwerk blijft intact. Alleen de cilinder wordt vervangen. Omdat iedere deur verschillend is, en doordat een deur vaak van hout is, is een juiste afstelling belangrijk. De installatie wordt door een vakkundig monteur uitgevoerd, om tot de juiste afstelling van het slot te komen. Het Telelock slot is niet zichtbaar vanaf de buitenkant van de woning.

Het slot vereist geen onderhoud. Slechts de batterijen moeten periodiek vervangen worden. De batterijen gaan bij regulier gebruik meer dan een jaar mee, en het systeem geeft ruim van tevoren waarschuwingen aan de gebruiker van het slot en de app van de mantelzorger. De batterijen zijn eenvoudig door de gebruiker of mantelzorger zelf te vervangen, makkelijker dan bij een afstandsbediening.
Thumbnail Deurcontroller 3

Montage Telelock deurcontroller op centrale toegangsdeur

Er wordt een Telelock elektronische deurcontroller gekoppeld aan de bestaande veilige elektronische toegang systemen van het complex. Deze controller koppelt het beveiligde digitale sleutelbeheer van Telelock aan de bestaande systemen. De installatie wordt door een vakkundig monteur uitgevoerd, om tot de juiste afstelling van het slot te komen.

Veel gestelde vragen over Telelock voor Centrale Toegangsdeur

De installatie is eenvoudig. De deur en het sluitwerk blijft intact. Aan de buitengevel is ook geen verandering zichtbaar. Er wordt een Telelock elektronische deurcontroller gekoppeld aan de bestaande veilige elektronische toegang systemen van het complex. Deze controller koppelt het beveiligde digitale sleutelbeheer van Telelock aan de bestaande systemen. De installatie wordt door een vakkundig monteur van Telelock uitgevoerd, om tot de juiste afstelling van het slot te komen.

De centrale deurcontroller vereist geen onderhoud. Deze controller van Telelock is aangesloten op het stroomnet, net als het bestaande elektronische toegang systeem. Als de stroom uitvalt, werkt het hele elektronische toegangssysteem niet.