vrijdag 26 mei 2023

Veiligheid uw voor zelfstandig wonende oudere bewoners, unieke oplossing voor uw woningcorporatie

Wat kan uw corporatie bijdragen en hoe kan Telelock u daarbij helpen.

Aandacht voor seniorenhuisvesting.

Sinds de overheid een beleid van scheiden van wonen en zorg voert komt aandacht voor seniorenhuisvesting voor elke gebouweneigenaar op de agenda. Bijna 40% van alle ouderen wil of kan maximaal 500 tot 750 euro aan totale woonlasten betalen: de doelgroep van de corporaties.

Welk probleem kan Telelock voor u oplossen.

Met het groeiende aantal senioren in uw woningen groeit ook het aantal en de diversiteit van hulpverleners rondom uw bewoners. Naast de thuiszorg organisaties zijn er nog een groot aantal andere dienstverleners een rol. Denk hierbij aan mantelzorgers, hulp aan huis, maaltijdservice, medicatietaxi en thuisondersteuners. In veel gevallen kan de bewoner niet zelfstandig de deur openen en bij appartementen is toegang tot centrale deuren van uw complexen nodig. Een bestaand toegang systeem van sleutels en tags is dan niet meer toereikend. En ook een systeem wat beheerd wordt door of voor een enkele zorgorganisatie is dan niet geschikt voor de andere hulpverleners. De dienstverlening van Telelock biedt dan de oplossing.

Wat houdt de oplossing in?

 • Centrale toegangsdeuren van uw appartementencomplexen worden aangesloten op het Telelock platform.
 • Het bestaande toegangsysteem van een deur of complex wordt middels een elektronische voorziening gekoppeld aan het platform voor toegang voor hulpverleners. 
 • Elke organisatie krijgt een unieke organisatiesleutel om haar medewerkers toegang te kunnen verlenen.
 • Bewoners zijn vrij in hun eigen keuzes en kunnen kiezen voor een elektronisch slot voor de eigen voordeur.
 • Het elektronisch slot van een bewoner is gekoppeld aan de centrale deur, zodat ook mantelzorgers en de hulp toegang tot complex en woning kunnen krijgen.

Meer weten over de centrale deurcontroller van Telelock, klik hier

Wel de lusten, niet de lasten

Telelock biedt een unieke oplossing waarbij zowel mantelzorgers als medewerkers van al deze organisaties op een veilige manier toegang kunnen krijgen, zonder dat u als corporatie daar enige last van ondervindt. De dienstverlening in een notedop:

 • Met één oplossing is alles geregeld
  • Hulpverleners maken gebruik van digitale sleutels op hun smartphone
  • Niet alleen de grote zorgorganisatie in de regio, maar alle hulpverleners, groot en klein, kunnen hier gebruik van maken.
  • Ook mantelzorgers kunnen gebruik maken van digitale sleutels
 • Geen lasten voor uw organisatie
  • De woningcorporatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor toegangsrechten van hulpverleners
  • De woningcorporatie is niet verantwoordelijk voor service, onderhoud of support
  • Naast de eenmalige aanschaf zijn er geen licentie of beheerkosten van toepassing
  • Het aantal fysieke sleutels en tags in omloop kunt u beperken
 • Geen aansprakelijkheid of lasten mbt digitale diensten
  • Telelock is een volledig gecertificeerde oplossing
  • Unieke gescheiden beheeromgeving zodat privacy voor alle gebruikers is gewaarborgd

In de praktijk bewezen oplossing

 • Telelock wordt al grootschalig toegepast bij een aantal grote woningcorporaties
 • Bij Woonbedrijf in Zuidoost Brabant maken medewerkers van meer dan 20 verschillende zorgorganisaties en andere instanties gebruik van de digitale sleutels.
 • De administratieve lasten rondom aanvragen van sleutels en plaatsen van sleutelkluizen zijn drastisch afgenomen
 • Kosten en lasten als gevolg van inbraakschade en molest aan sleutelkluisjes als gevolg van gebruik van onveilige sleutelkluizen is drastisch afgenomen. 

Wilt u meer weten of toepassing van het unieke Telelock systeem bij Woonbedrijf - klik hier