Bestelformulier digitale sleutelportaal

Abonnementsuitbreiding digitale sleutelportaal ("Zelfregie")

Geef zelf digitale sleutels uit aan familie en hulpverleners. Via de digitale sleuteluitgifte service zorgt Telelock ervoor dat u sleutels kunt uitgeven voor uw digitale slot. Zo kunt u digitale sleutels uitgeven aan familie, mantelzorgers, de buren, de hulp en hulpverleners. Hiermee kunnen zij via de Telelock app ook het slot van uw woning openen. U heeft dit niet nodig voor het verzorgen van de toegang voor een zorgorganisatie. Dit wordt door Telelock met uw zorgorganisatie afgestemd.

Elk gebruik van een digitale sleutel wordt geregistreerd. Zo is altijd te achterhalen wie er toegang tot uw woining heeft gehad. Het is daarom niet alleen gemakkelijk, maar ook heel veilig.

De optie digitale sleutelportaal is een uitbreiding op uw abonnement. De kosten bedragen € 2,00 euro per maand. Telelock biedt een speciale service voor het gebruik van digitale sleutels door uw familie en mantelzorgers. De kosten van de digitale sleutel service dekken de uitgifte van 5 digitale sleutels. Als u meer sleutels wenst kunt u een extra pakket aanschaffen.

Telelock abonnement bij uw zorgorganisatie of dealer?

Als u uw Telelock slot bij uw zorgorganisatie of een dealer van Telelock heeft aangeschaft en daarvoor een maandelijks bedrag betaalt, kunt u bij Telelock zelf de dienst uitbreiden met digitale sleuteluitgifte in eigen beheer. Dit abonnement wordt met een maandelijkse bijdrage met u verrekend.

Telelock slot geplaatst door de verhuurder van uw appartement

Er zijn ook verhuurders van appartementen die deze verhuren compleet met een Telelock slot. Telelock heeft hierover speciale afspraken met uw verhuurder gemaakt. Bewoners van appartementen bij De Zorgboog kunnen bij Telelock de optie digitale sleuteluitgifte bestellen zonder abonnementskosten. Telelock rekent uitsluitend eenmalige activatiekosten voor het dekken van administratieve kosten. 

support person

Bestelformulier digitale sleutelportaal (abonnementsuitbreiding)

Opties digitale sleutelportaal

Om zelf digitale sleutels uit te kunnen geven aan mantelzorgers en familie neemt u een abonnement op de digitale sleutelportaal. Geef in dit formulier aan welke situatie van toepassing is. - U heeft een abonnement bij Telelock - U heeft een abonnement bij uw zorgorganisatie of een dealer van Telelock - U maakt gebruik van een Telelock slot welke uw verhuurder heeft aangebracht

.

Akkoord abonnement en incasso

Ondergetekende machtigt de ontvanger om de kosten voor het abonnement of de abonnementsuitbreiding zoals hierboven vernoemd, vermeerderd met de eenmalige activatiekosten in rekening te brengen en af te schrijven van zijn/haar rekening met onderstaande gegevens:

Vul uw bankrekeningnummer in: