Bestelformulier digitale sleutel centrale toegangsdeur appartementencomplex

Digitale sleutel voor appartementencomplex

Wanneer u mantelzorger bent en graag toegang wilt krijgen tot de centrale toegangsdeur van een appartementencomplex welke is voorzien van een voorziening van Telelock kan Telelock dit voor u verzorgen.

Indien de bewoner een Telelock slot heeft en heeft gekozen voor gebruik van digitale sleutels, dan is de toegang voor de centrale toegangsdeur bij het abonnement inbegrepen.

Indien de bewoner van het appartementencomplex zelf geen Telelock slot heeft, maar u toch digitale toegang wenst tot de centrale voordeur, kunt u deze toegang bij Telelock bestellen. 

Zo krijgt u als mantelzorger veilig en gemakkelijk toegang tot het appartementencomplex waar u mantelzorg wilt verlenen. Deze digitale sleutel bestelt u voor een bedrag van € 24,95 (inclusief BTW) en is een kalenderjaar geldig. Bij een bestelling na 1 september van een kalenderjaar is deze digitale sleutel ook het gehele volgende kalenderjaar nog geldig. Het gebruik van de digitale sleutel is een dienst voor mantelzorgers en hulpverleners van bewoners van de appartementencomplexen, die Telelock namens deze organisaties voor de bewoners uitvoert. Wanneer de taak als hulpverlener vervalt, vervallen ook de toegangsrechten. 

 

NB. Telelock voert deze dienst uit ten behoeve van mantelzorgers als dienst voor de bewoners van de appartementencomplexen. Deze dienst is uitsluitend beschikbaar op de complexen waartoe Telelock afspraken heeft gemaakt met de woningcrporatie of VvE. Derhalve kan Telelock deze dienst niet in alle gevallen leveren. 

support person

Bestelformulier digitale sleutel voor Centrale Toegangsdeur

.

Digitale sleutel voor centrale toegangsdeur (€ 24,95)

U bent door uw woningcorporatie, VvE of beheerder naar Telelock doorverwezen om toegang te krijgen tot de centrale toegangsdeur welke is voorzien van het Telelock systeem. U doet een aanvraag voor gebruik van een digitale sleutel voortoegang tot de centrale toegangsdeur van een appartementencomplex. Deze digitale sleutel bestelt u voor een bedrag van € 24,95 (inclusief BTW) en is een kalenderjaar geldig. Bij een bestelling na 1 september van een kalenderjaar is deze digitale sleutel ook het gehele volgende kalenderjaar nog geldig.

Gegevens van de bewoner

Met deze aanvraag verklaart u dat u mantelzorger bent voor de bewoner waarvan u de gegevens onderstaand invult. U geeft tevens aan voor welk complex en welke toegangsdeur de toegang wordt aangevraagd.

.

Gegevens van de aanvrager

Met deze aanvraag verklaart u dat u mantelzorger bent voor de bewoner waarvan u de gegevens hierboven heeft ingevuld en dat u op dit moment deze taak van hulpverlener invult. U verklaart tevens dat u een wijziging van deze mutatie direct aan Telelock doorgeeft. Wanneer de taak als hulpverlener vervalt, vervallen ook de toegangsrechten. Bij voortijdige beëindiging wordt geen restitutie verleend. Hieronder geeft u uw naam en contactgegevens door.

.

Akkoord aanschaf digitale sleutel en incasso

Ondergetekende machtigt de ontvanger om de kosten voor hierboven bestelde abonnement van € 24,95 per kalenderjaar in rekening te brengen en af te schrijven van zijn/haar rekening met onderstaande gegevens:

Vul uw bankrekeningnummer in: