Zorgboog Wilbertsdries Sfee En App

Doorgeven mutaties bewoners Woonzorg locaties

Middels dit formulier kunnen beheerders van de woonzorg locaties van De Zorgboog mutaties van bewoners doorgeven. Telelock verwerkt de mutaties van uitgegeven en intrekken van digitale toegang voor zorg, familie en mantelzorgers.

Schoonmaak 2

Aanvraag toegang voor aanvullende diensten

Indien bewoner aan medewerkers van De Zorgboog toestemming heeft gegeven voor toegang tot de woning voor verstrekken van maaltijden en voor schoonmaak, kunnen beheerders deze toegangsrechten via dit formulier aanvragen. 

Wilbertsdries Intercom 2

Mutatie intercom Wilbertsdries

Middels dit formulier kan de beheerder van de Wilbertsdries de mutatie voor de Intercom doorgeven in geval van verzhuiging. Telelock verwerkt de mutaties van wijzigen van telefoonnummers van bewoners die zijn gekoppeld aan het Intercom systeem.