Hoe werkt de Vibby valdetector voor uw personenalarm

Valdetector Met Drager Stoel

Vibby valdetector voor uw personenalarm

De Vibby valdetector is slimme alarmknop die automatisch detecteert wanneer u bent gevallen en maakt dan een alarm. De slimme alarmknop gebruikt u ook als gewone alarmknop wanneer u wenst te alarmeren wanneer u niet gevallen bent. U draagt deze kleine en lichte alarmknop om uw pols.

Valdetector Staand Afbeelding Links

Hoe werkt de valdetector?

De valdetector alarmeert automatisch bij een zware val

De Vibby OAK valdetector is ontworpen op basis van een innovatief algoritme in combinatie met extra sensoren die een zware val automatisch herkennen.

Een vals alarm kan eenvoudig worden geannuleerd

Wanneer de gebruiker op de grond ligt en niet in staat is om handmatig op de knop te drukken, zal de valdetector gaan trillen met een knipperend led-lampje gedurende 20 seconden voordat de alarmcentrale wordt gewaarschuwd. De gebruiker kan het alarm annuleren door de valsensor gedurende 2 seconden volledig met de handpalm af te dekken. Als de gebruiker opstaat en meer dan 6 seconden blijft staan, wordt het alarm automatisch geannuleerd. Een handmatig alarm kan op elk moment worden geactiveerd door op de knop te drukken.

Thumbnail Vibby 2

Waarom kiezen voor en valdetector?

Valpartijen zijn de belangrijkste oorzaak van ziekenhuisopnames van oudere mensen, en hebben een grote invloed op de langetermijngevolgen, zoals de mogelijkheid om naar huis terug te keren. Een heupfractuur is het meestvoorkomende ernstige letsel als gevolg van een val. Jaarlijks krijgen 14 000 mensen in Nederland hiermee te maken. Patiënten met een heupfractuur hebben vaak een hoge leeftijd, wat de kwetsbaarheid en het risico op complicaties verhoogt. Een patiënt met een heupfractuur moet bij voorkeur binnen 24 uur na opname worden geopereerd omdat onnodig uitstel de kans op comorbiditeit en sterfte na de operatie negatief beïnvloedt. (bron: spoedzorgnet)

Vibby Valdetector Pols Of Halsgedragen

Hoe draag ik de valdetector?

U draagt deze kleine en lichte alarmknop om uw pols. Valdetectie is standaard ingesteld op het dragen om de pols. Wanneer u deze liever om uw hals draagt moet dit worden ingesteld door de leverancier. Indien u de valdetector liever om uw hals draagt neem dan na het plaatsen van uw bestelling contact op met onze klantenservice.

Vibby Valdetector Met Afmetingen 3

Hoe groot is de valdetector?

De valdetector is een platte, vierkante alarmknop en daarmee wat groter dan een traditionele alarmknop. U kunt de valdetector ook om de hals dragen, dan moet dit worden ingesteld door de leverancier. Indien u de valdetector liever om uw hals draagt neem dan na het plaatsen van uw bestelling contact op met onze klantenservice.

Valdetector Plaatje

Demonstratie valdetector (animatie)

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe de Vibby valdetector werkt. Deze slimme alarmknop detecteert automatisch wanneer u gevallen bent en maakt dan een alarm. Deze alarmknop gebruikt u ook als een normale alarmknop die u om uw pols kunt dragen. 

Het filmpje is Engels ingesproken en Nederlands ondertiteld.

Thumbnail Vibby 3

Demonstratie Vibby valdector (gebruiker situatie)

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe deze moderne valdetector werkt. Aan de ene kant moet er een alarm afgaan bij een val, zeker als de gebruiker zelf niet meer kan alarmeren. Aan de andere kant wil je voorkomen dat er heel veel valse meldingen komen. In dit filmpje wordt duidelijk uitgelegd in welke gevallen er een alarm gemaakt wordt en in welke gevallen ook niet. En er wordt getoond hoe en wanneer een alarm ongedaan gemaakt wordt, bijvoorbeeld als de val niet ernstig is of bij een vals alarm.

Het filmpje is Engels ingesproken en Nederlands ondertiteld.

Veel gestelde vragen

Bij een val gaat de detector trillen en zal een led-lampje gedurende 20 seconden gaan knipperen. Tenzij de gebruiker het alarm annuleert, of hij of zij opstaat en blijft staan, zal de valdetector een alarm naar de zorgcentrale verzenden via het vaste alarmapparaat. Let op: De valdetector technologie in de Vibby herkent niet alle vallen, zoals een zachte val, langzaam dalende val, onderuitzakken, gecontroleerde val tegen muur of stoel et cetera. Dit zodat het gaan zitten in een stoel niet iedere keer een alarmoproep in gang zet. Ondanks de technologie en algoritmes kan het in zeer uitzonderlijke situatie voorkomen dat een val, en zelfs een zware val niet gedetecteerd wordt. Om deze reden is het ook mogelijk om handmatig hulp in te roepen via de alarm knop.

Als de valdetector een val detecteert, zal deze gedurende 20 seconden gaan trillen en er gaat een rood LED lampje branden, om de drager te laten weten dat een alarm wordt geactiveerd. Als het alarm is verstuurd gaat het LED lampje branden.

De nieuwe Vibby valdetector is sterk verbeterd en betrouwbaarder dan eerdere versies. U wilt natuurlijk dat de valdetector een alarm geeft wanneer u bent gevallen en zelf niet meer kunt alarmeren. Aan de andere kant wilt u ook niet dat er vaak valse alarmen afgaan, want dan loopt u het risico dat er niemand meer reageert als u een keer gevallen bent en echt hulp nodig heeft. De nieuwe Vibby valdetector is niet alleen veel betrouwbaarder, maar u kunt zelf ook gemakkelijk een vals alarm afsluiten.

Valse alarmoproepen kunnen worden afgesloten door de Vibby 3 seconden lang te bedekken met de palm van de hand.

Er is valdetectie op basis van hoogte en snelheid van een val. De eerste 20 seconden wordt een stille analyse van de val gemaakt. De alarmering wordt geactiveerd, tenzij de drager van het alarm opstaat en langer dan 6 seconden blijft staan. De slimme valdetector zal nog steeds overgaan tot alarmering wanneer de drager beweegt, zonder dat het lukt om zelfstandig op te staan, zelfs als de persoon die is gevallen de arm gbeweet of zonder succes probeert op te staan..

Als na een val de drager van de Vibby zelfstandig opstaat en langer dan 6 seconden overeind blijft staan; plotselinge bewegingen waarbij geen sprake is van een significant hoogteverschil wordt niet als val herkend en zal geen alarm tot gevolg hebben; een langzame of lichte val wordt ook niet gedetecteert. De drager van de Vibby wordt geadviseerd om zelf ook nog altijd op de alarmknop te drukken, zelfs bij een val. Door het trilsignaal en het rood knipperende LED lampje weet de drager dat het alarm is gemaakt.

Jazeker. De Vibby valdetector is een slimme alarmknop die ook gebruikt wordt voor het geven van een actief alarm door de druk op de knop, net als bij een gewone alarmknop.

De Vibby valdetector is een slimme alarmknop die ook gebruikt wordt voor het geven van een actief alarm door de druk op de knop. Ook als u bent gevallen kunt u voor de zekerheid nog een keer extra op de kop drukken. Dan weet de alarmcentrale helemaal zeker dat u bent gevallen en hulp nodig heeft en er geen sprake is van een vals alarm.