Digitale toegang de nieuwe standaard voor thuiszorg

Welke regio's doen mee?

In een aantal innovatieve regio's wordt intensief samengewerkt op gebied van technologische en sociale innovatie. Een van de innovaties die eenvoudig te implementeren en op te schalen is betreft digitale toegang voor de zorg. Binnen deze regio's ondersteunen geselecteerde corporaties het Telelock platform voor het verlenen van toegang voor alle relevante regionale hulpverleners. In onderstaande regio's kunnen zorgorganisaties direct bij Telelock een aanvraag doen voor het plaatsen van een voorziening voor Centrale toegang voor hulpverleners.

  • Regio Eindhoven en De Kempen (project Precies)
  • Regio Helmond en De Peel
  • Regio Lelystad

Hoe werkt de aanvraag?

De zorgorganisaties werken met een geregistreerd contactpersoon die de aanvraag namens de organisatie kan doen.

Deze persoon doet een aanvraag voor een voorziening door het invullen van het aanvraagformulier.

  • Selecteer de organisaties namens welke u een aanvraag doet.
  • Selecteer de woningcorporatie
  • Geef aan om welke deur het gaat
  • Bevestig uw aanvraag

Voorwaarden:

  • U bent partner van Telelock
  • U heeft een geregsistreerd contactpersoon. Heeft u nog geen geregistreerd contactpersoon, doe dan een aanvraag voor een dergelijke registratie. 
  • U krijgt geen garantie op plaatsing. Bij besluitvormng voor plaatsing spelen meerdere factoren een rol.

 

De betreffende woningcorporatie en VvE staat niet op de lijst.

Neem a.u.b. contact met ons op of doe een pro forma aanvraag voor de betreffende toegangsdeur van de VvE of Woningcorporatie. Vanuit Telelock kunnen we samen met u kijken naar de mogelijkheden. 

 

Hoe werkt het in andere regio's?

Telelock heeft zeer ruime ervaring met het opzetten van samenwerking op gebied van digitale toegang. Wij ondersteunen u graag bij dit proces in uw regio. Neem via ons contactformulier contact met ons op.

support person

Aanvraagformulier Telelock CI voorziening

.

Aanvraag digitale toegang door zorgorganisatie

Uw zorgorganisatie maakt gebruik van Telelock. U werkt in een gebied waar afspraken zijn gemaakt met woningcorporaties en beheerders over het plaatsen van voorzieningen van Telelock voor zorgorganisaties. U doet een aanvraag voor het aanbrengen van een Telelock digitale toegang voorziening voor de centrale toegangsdeur van een appartementencomplex. Deze aanvraag kan uitsluitend worden gedaan bij een van de deelnemende partners.

.

Gegevens centrale toegangsdeur

Voer hieronder de gegevens in van de woningcorporatie, complex of straatnaam, adres en identificatie centrale toegangsdeur.

(of straatnaam)
.

Gegevens van de aanvrager

De aanvraag kan uitsluitend worden uitgevoerd door geregistreerde contactpersonen.

(optioneel)
.

Voorwaarden aanvraag door Telelock partner

Ondergetekende verklaart gemachtigd te zijn om namens de hierboven genoemde zorgorganisatie een aanvraag te doen voor het plaatsen van een Telelock voorziening voor Centrale toegang. Deze verklaart tevens dat bovenstaande organisatie partner is van Telelock. Aanvrager is op de hoogte dat het doen van een aanvraag op geen enkele wijze een garantie is dat het verzoek kan worden ingewilligd. Telelock neemt het verzoek in behandeling en zal terugkoppeling geven over de status van de aanvraag.