donderdag 31 maart 2022

Subsidie voor Slimme sloten in Gemeente Helmond

Vanaf 31 maart 2022 kan iedereen in Gemeente Helmond die professionele zorg aan huis ontvangt een bijdrage krijgen in de kosten van het aanbrengen van een digitaal slot. Met een digitaal deurslot kunnen zorgmedewerkers op een veilige manier de woning van de bewoner binnenkomen. Bij een normaal deurslot hangt vaak de reservesleutel in een sleutelkastje ernaast wat de kans op inbraak vergroot.

Wie kan een bijdrage in de kosten voor digitaal slot aanvragen?
Iedereen die zelfstandig woont en zorg ontvangt van Savant Zorg, de Zorgboog, Sint Annaklooster, Samen Verder, Buurtzorg Helmond of een andere erkende zorginstelling of via aantoonbaar mantelzorg. Bewoners krijgen de helft van de installatiekosten door ons vergoed als zij hun deurslot laten vervangen voor een digitaal slot om de zorgmedewerker veilig toegang tot de woning te kunnen geven.

Een digitaal slot bestellen?
Vraag een digitaal slot aan bij Telelock en volg daar de stappen. Aanvragen vanaf 31 maart 2022 komen in aanmerking voor de kortingsactie.

Veiliger wonen door unieke Helmondse samenwerking
In Helmond hebben we samen met de politie, woningcorporaties en zorgorganisaties gekeken hoe de veiligheid van wooncomplexen vergroot kan worden door de inzet van veilige, digitale sloten. Een samenwerking die uniek is in Nederland. Woningcorporaties en zorgpartijen Savant en de Zorgboog passen nu één digitaal sleutelsysteem toe bij alle Helmondse woonzorgcentra waar zorg aan huis wordt aangeboden. Bewoners kunnen door deze actie hun eigen slot met korting laten vervangen voor een digitaal slot.

Waarom een subsidie op digitale sloten?

Wij (Gemeente Helmond) verstrekken eenmalig een bijdrage in de installatiekosten van een digitaal slot ter vervanging van sleutelkastjes. We doen dit om daarmee de veiligheid van inwoners die afhankelijk zijn van zorg aan huis te verbeteren. Het aantal inbraken neemt hierdoor af.

https://www.helmond.nl/slimmesloten