woensdag 8 juli 2020

Rinettezorg start met gebruik digitale sleutelbos van Telelock

Rinettezorg - kleinschalige zorg stelt de client centraal
Rinettezorg is kleinschalig georganiseerd waarbij de client centraal staat. Zo is Zorg van Rinette in 2006 ontstaan. Gewoon aan de keukentafel. Het kleinschalig organiseren van de zorg is in de loop der jaren gewoon doorgezet. Ondanks dat de Rinettezorg organisatie in de loop der jaren gegroeid is en inmiddels aan meer dan 1000 cliënten zorg verlenen in meer dan 20 gemeenten in Zuidoost-Brabant, is de zorg nog steeds kleinschalig georganiseerd. De kern van goede zorg gaat hand in hand met kwaliteit, gemotiveerde zorgmedewerkers en korte lijnen. Daar past een partner als Telelock uitstekend bij, die betrouwbare dienstverlening direct aan cliënten levert en Rinette zorg de taken hieromtrent uit handen neemt.

Regionale samenwerking
Rinettezorg werkt nauw samen met andere thuiszorgorganisaties in de regio. Door goed samen te werken en afspraken te maken over wijken en routes ontstaat er een sterke dienstverlening met kwalitatief goede zorg die ook nog eens efficiënt is georganiseerd.

Digitale sleutelbos van de zorg
De regionale samenwerking gaat verder dan afstemming tussen wijkteams. Door de goede regionale afspraken tussen zorgorganisaties en woningcorporaties kunnen thuiszorgorganisaties profiteren van de digitale sleutelbos van de zorg. Medewerkers van Rinettezorg kunnen ook gebruik maken van de digitale toegangssystemen van Telelock op de centrale toegangsdeuren van appartementencomplexen in de regio.