Verhoog de veiligheid in uw gemeente met digitale toegang

Onveilige Sleutelkluis Politie

Maak een einde aan onveilige situaties bij kwetsbare burgers

Er vinden in Nederland jaarlijks 800 inbraken plaats bij kwetsbare ouderen. Daarom heeft ouderenbond KBO de noodklok geluidt. Ook de politie in Limburg heeft een oproep gedaan om het gebruik van onveilige sleutelkluisjes terug te dringen. 

Hoe kan uw gemeente bijdragen in het verhogen van veiligheid voor deze groep van kwetsbare burgers?

Het invoeren van digitale toegang in uw gemeente kan een rol spelen in het voorkomen van inbraken als gevolg van onveilige sleutelkluisjes of verlies van sleutels van kwetsbare burgers. Het digitale toegangsysteem van Telelock is in nauwe samenwerking met medewerkers en cliënten in de zorg ontwikkeld.

Eindhovens Dagblad Digitale Sloten Bij Zorgflats

Na de zoveelste inbraak was de maat vol.

Ook in Helmond nam het aantal inbraken toe, met veel schade, overlast en vooral gevoelens van onrust en onveiligheid bij inwoners als gevolg. Na de zoveelste inbraak was de maat vol. In Gemeente Helmond zijn gemeente, politie, woningcorporaties en zorgorganisaties om tafel gegaan. Met resultaat. Na een succesvolle pilot zetten de organisaties nu vol in op veilige, digitale sloten. Een samenwerking die uniek is in Nederland, omdat de corporaties en zorgpartijen Savant en de Zorgboog één systeem gaan toepassen bij alle Helmondse wooncomplexen waar zorg wordt aangeboden.

De gemeente speelt een verbindende rol

Telelock Coalitie Helmond
Gemeente Helmond Quote
Telelock Centrale Toegangsdeuren

Wat kan uw gemeente doen?

De gemeente staat voor veiligheid voor alle burgers

Gemeenten hebben veel oog voor de veiligheid van hun kwetsbare inwoners. Zij kennen het sleutelprobleem, bijvoorbeeld door gesprekken met zorgorganisaties en de politie. Wel zien we vaak dat zij zich minder bewust zijn van de belangrijke rol die zij kunnen spelen in het oplossen van het sleutelprobleem. De woning toegang wordt nu vaak gestuurd vanuit de thuiszorg of personenalarmering. Op zich zijn deze partijen zeer bewust van het toegang probleem voor kwetsbare burgers. Maar in uw gemeente zijn nog zoveel andere hulpverleners actief, zowel professionele hulpverleners als mantelzorgers. 

Samenwerking is noodzakelijk, de gemeente kan faciliteren

Gemeenten hebben de juiste contacten bij zorgorganisaties en woningcorporaties, maar ook bij andere gemeenten inde regio. En zij kunnen als 'neutrale' partij belanghebbenden samenbrengen en het gesprek faciliteren. Daarnaast kunnen gemeenten sociale minima helpen om de kosten voor een digitaal slot te dekken. Ondanks dat een digitaal slot helemaal niet veel hoeft te kosten, is zo'n investering voor mensen met een kleine portemonnee toch heel groot. Met steun van de gemeente is veilige woningtoegang ook voor deze groep burgers binnen handbereik.

Telelock Platform V2

Een succesvolle implementatie van digitale toegang, hoe pak je dat aan?

Hoe pak je een succesvolle invoering van digitale woning toegang in uw gemeente aan. Hoe zorg je voor samenwerking tussen zorgorganisaties en woningcorporaties. Hoeveel zorgorganisaties maken er gebruik van de centrale toegangsdeuren van de appartementen? Eigenaren van appartementencomplexen stellen hele andere eisen aan digitale toegang voor de zorg dan zorgorganisaties.

Waarom niet gewoon overlaten aan de zorgorganisaties?

In een regio zijn vaak meerdere zorgorganisaties en andere hulpverleners actief. Ook mantelzorgers spelen een steeds belangrijker rol in de zorg voor de kwetsbare burgers. De woningcorporaties die de toegang moeten faciliteren hebben te maken met medewerkers van verschillende zorgorganisaties die toegang tot de appartementen moeten krijgen. Met een groeiend aantal bewoners met een ondersteuningsbehoefte van de zorg kan dit leiden tot een wildgroei aan sleutelkluizen voor de verschillende bewoners en zorgorganisaties. De huidige werkwijze is omslachtig, onnodig duur en onveilig.

Samenwerking is de sleutel tot succes

In enkele gemeenten wordt al goed samengewerkt door de verschillende zorgorganisaties en de woningcorporaties, maar in veel gemeenten is dit niet het geval. Uw gemeente kan een actieve rol spelen in de verbinding van deze organisaties. Die samenwerking is een voorwaarde voor een succesvolle invoering van digitale woning toegang in uw gemeente. Om ervoor te zorgen dat burgers veilig wonen. En dat zorgmedewerkers veilig over straat kunnen gaan. Bij Telelock hebben we ruime ervaring met het implementatie van succesvolle samenwerkingsprojecten. We maken graag een afspraak.